Beden Dili Harfler

Beden Dili HarflerBeden dili harfler; insanların birbirleriyle veya çevreleriyle iletişim kurmalarını sağlayan hareketler dizisidir. Beden dilinde hiç bir şey bilinmiyorsa parmaklar kullanılarak yazı yazılabilir. Kelimeleri parmak alfabesiyle tanımlamak için her harfe karşılık gelen işaretlerin nasıl yapıldığını öğrenip bilmemiz gerekir. Her harfin parmaklar o harfe benzetilerek yapılma şekilleri vardır. İlk çağlarda doğada mağaralar içinde yaşayan insanlardan günümüze kadara işaret dili hep kullanılmıştır. İlk zamanlarda insanların konuşma yetileri yokmuş. İnsanlar birbirleri ile çeşitli sesler ve hareketler aracılığı ile iletişim kurabiliyorlarmış. Beden Dili Harfler. Ancak o dönemdeki beden dili ile şimdi kullandığımız beden dili arasın oldukça büyük farklar vardır. Eski çağlardan günümüze konuşma dili geliştirildi, kişiler arası iletişim sorunları aşıldı, yazı bulundu ve sonrasında teknolojinin gelişimiyle farklı iletişim sistemleri kullanır hale geldi. Ancak yine iletişim sağlamada en çok kullanılan yol beden dilidir. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i beden diliyle, %38’i ses tonu, %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Beden Dili Harfler. Beden dili sözlü iletişimi daha etkin bir hale getirmek için iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim biçimidir. Bu kavramı beden dili uzmanları iki ana grup altında incelemişlerdir. Bunlar istemsiz beden dili ve istemli beden dilidir. İstemsiz beden dili; iletişim esnasında insanların farkında olmadan yaptığı hareket ve davranışlardır. İstemli beden dili ise iletişimi daha etkin bir hale getirmek için öğrenilerek ve çalışılarak yapılan hareket ve davranışlardır. Her ikisinde de amaç; insanlar arasındaki iletişimi daha etkin bir hale getirmektir. Beden Dili Harfler. Biz beden dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırıp bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ