Beden Dili Görselleri

Beden Dili GörselleriBeden dili görselleri; beden dilini konu alan görsellerdir. Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır.  İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %7, ses tonu %38, beden dili %55 önem taşır. Yani iletişimde beden dilimiz daha önemlidir. İnsanlar daima duygu ve düşüncelerimizi karşıdakilere bir şekilde iletir. Ancak her zaman iyi ve doğru iletişim kuramaz. Beden dili tüm insanlık boyunca var olmuştur. Ancak kültürden kültüre farklılıklar göstermektedir. Örneğin; kafanın yukarı aşağı hareket ettirilmesi bazı ülkelerde evet anlamına gelirken, bazı ülkelerde hayır anlamına gelmektedir. Beden Dili Görselleri. Her insan jest denen el, kol hareketleri ve mimik denen yüz hareketleri yapar. Böylece bedenine türlü biçimler verir. Beden dili kapsamında beden duruşu, jestler, mimikler, başın kullanımı, giyim, oturmak için seçilen yer, bakım ve makyaj, ayakların kullanımı, oturma biçimi, mesafe kullanımı ve kullanılan aksesuarlar bulunur. Beden Dili Görselleri. Beden dilinin amacı; kendimizi iyi bir şekilde anlatıp karşımızdakinde olumlu etki yaratarak amacımıza ulaşmak, karşımızdakini daha iyi anlayarak iyi bir iletişim kurmak, karşımızdakinin gerçekten ne söylemek istediğini anlamak ve kendi beden dilimizi denetleyerek daha hızlı ve daha iyi topluma adapte olmaktır. Beden Dili Görselleri. O halde çevremizde olumlu etki yaratmamızı sağlayan beden dili özelliklerine bir kaç örnek vermek doğru olacaktır. Karşımızdaki ile göz teması kurmak. Çünkü iletişim halindeyken insanların karşısındaki insanın gözlerine bakanlar bakmayanlara göre daha hoş karşılanmışlardır. Yüz ifadesi de iletişimde oldukça önemli bir husustur. Mümkün olduğu kadar sıcak ve dostça tebessüm edin ve gülün. Beden Dili Görselleri. Biz beden dili kavramı hakkında kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programı detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ