Beden Dili Eller

Beden Dili EllerBeden dili eller; sözlü iletişime ellerimizi de kattığımız sözsüz iletişim biçimidir. Eller bir insanın düşüncesini kolay bir şekilde ifade etmesini sağlar. Bundan nedenle  eller, beden dilinde gözlerden sonra en çok dikkat edilen organdır. Eller özellikle önemli görülen konuyu vurgulamakta kullanılır. El hareketleri, konuşmayı kolaylaştırıcı bir etki sağlamakta ve daha rahat, daha hızlı, daha anlaşılır, daha vurgulu konuşmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda eller kişiyi savunmada oldukça önemli bir yere sahiptir. Ellerin vücuda  yaklaştırılması, gerginliğin, güvensizliğin ve teslimiyetin ifade eder. Beden Dili Eller. Çok iyi konuşan insanlar bile  ellerini kullanamadıklarında konuşması yavaşlamakta, kişinin konuşması zayıf ve vurgusuz olmaktadır. Avuç içlerini yukarı doğru olması samimi ve içtenlik anlamlarına gelmektedir. Ellerin yukarıya doğru kaldırılması kişinin zarar vermeyeceği mesajını verir. Yani ellerin yukarı doğru olması güveni temsil etmektedir. Elin göğüste kavuşturulması karşı tarafla araya mesafe konulması anlamına gelmektedir. Bu hareket karşı tarafla konuşmak istenmediğine ve iletişime kapalı olduğuna  işarettir. Bu karşısındaki kişiye direnç gösterdiğini ve o kişiye kalbini kapattığını göstermektedir.Beden Dili Eller. Her iki elde başın arkasında olan kimse kendine güvenli veya bir konuda kendini baskın ya da üstün hisseden kişilere özgü bir harekettir. Saygımızı göstermek istediğimiz insanların ellerini öperiz. Ellerin çeneyi kapsayan şekilde duruşu eleştirel tarzda dinlemeyi ifade eder. İki elimizi çenemizin altına koyduğumuzda, bu derin dinleme ve düşünme durumuna işaret eder. Bir elin diğer bir eli bilekten kavraması saygı ve çekinme göstergesidir. Beden Dili Eller. Elin bileği vücudun arkasında kavraması ise üstünlük ve hakimiyet belirtisidir. Ellerin avuç içlerini birbirlerine hızla sürtmek bir hazırlık ve heyecan ifadesidir. Tüm bu bilgileri ve daha fazla bilgi edinmek için hazırladığımız eğitim programını incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ