Beden Dili Eğitimi Pdf

Beden Dili Eğitimi PdfBeden dili eğitimi pdf; beden dili eğitimlerinin pdf formatında hazırlanıp yayımlanmasıdır. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkin bir hake getirmek amacıyla iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim biçimidir. Beden dili uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre iletişimin %55’i beden diliyle, %38’i ses tonu ve %7’si kelimelerle gerçekleşmektedir. Yapılan çalışmalara göre beden dili 4 ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar; baş hareketleri,üst vücut, alt vücut ve gözlerdir. Gözler iletişimin en önemli unsurudur. İletişim halinde olduğumuz kişi ile göz teması kurmak kendimize olan güveni gösterir. Aynı zamanda konuşurken göz teması kurmak karşımızdaki kişi dinlediğimizi ve anlamaya çalıştığımızı ifade eder. Beden Dili Eğitimi Pdf. İletişim halindeyken gözleri kaçırmak özgüven eksikliğinin ilk işaretidir. Baş hareketleri; başımızın hafif yana eğik olması karşımızdaki insanı dinlediğimiz anlamına gelir. Başımızın fazlaca yana eğik olması ise sempatiklik göstergesidir. Başımızın önde olması özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Bir iltifat sırasında başın öne eğilmesi ise utangaçlık ve çekingenlik anlamlarına gelir. Üst vücut; omuzların geriye atılması güç ve cesareti simgeler. Kolların açık olması insanın bulunduğu ortamda rahat hissettiğini ve iletişime açık olduğunu gösterir. Kolların kavuşturulması ise kişinin bulunduğu ortamdan sıkıldığını ve iletişime kapalı olduğunu ifade eder. Beden Dili Eğitimi Pdf. İletişimde gözlerden sonra ikinci önemli faktör ellerdir. Ellerin saklanması tedirginlik ve bir şeylerin gizlendiği anlamındadır. Ellerin açık ve avuç içinin yukarı bakması samimiyet ve içtenliği ifade eder. Ayaklar arasındaki mesafe güce ve baskınlığa işarettir. Bacakların ayrı olması ise kişinin bulunduğu ortamda rahat olduğunu temsil eder. Beden Dili Eğitimi Pdf. Biz beden dili kavramını araştırıp bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ