Beden Dili Dersleri

Beden Dili DersleriBeden dili dersleri; beden dilini öğretmek amacıyla oluşturulan derslerdir. Beden dili, sözlü iletişimi etkin hale getirmek amacıyla iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Beden dilini kullanmadaki amaç; başkaları üzerinde olumlu etki yaratarak amacımıza ulaşmak, karşımızdakileri daha iyi anlayarak daha etkin bir iletişim sağlamak, kendi beden hareketlerimizi denetleyerek sosyal ortamlara daha kolay uyum sağlamak ve başkalarının gerçekte ne söylemek istediğini anlamaktır. Bu derslerin amacı ise insanlara beden dilini öğreterek daha etkili iletişim sağlamak ve topluma daha iyi adapte olmalarını sağlamaktır. Beden Dili Dersleri. Bu eğitimler kapsamında iletişim esnasında yapılan her türlü hareketin anlamı öğretilir. Bu sayede kişi hem kendi beden dilini denetleyebilir hem de karşısındaki insanı daha iyi anlayabilir. Böylelikle etkin iletişim sağlanmış olur. Beden dilindeki hareketlerden bir kaçına ve bunların anlamlarına değinecek olursak; konuşma sırasında kulağa dokunmak yada kaşımak kararsızlığa işaret eder. Kafanın hafif yana eğilmesi bir konuyla veya kişiye olan ilgiyi göstermektedir. Kafa sallamak onaylamak anlamındadır. Beden Dili Dersleri. Pozitif bir mesaj içerir. Ancak her söylenenden sonra kafa sallamak itici bir görüntü yarattığı gibi dinleyenin ilgisini kaybettiği anlamına da gelir. Çeneyi elle sıkmak küstahlık işaretidir. Omuzların geriye atılması güç ve cesareti simgeler. Parmakla işaret öfke belirtisidir. Kolların ensede birleştirilmesi bir konuya olan ilgiyi gösterir. Bir fikir aktarılırken parmak uçları birleştirilir. Karşıdakinin gözünün içine bakmak kendinden eminlik olarak belirtilir. Göz göze gelmekten kaçınmak ise özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Beden Dili Dersleri. Bu ve buna benzer tüm hareketleri ve anlamlarını araştırarak kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programı ile bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifika fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ