Beden Dili Belgeseli History Channel

Beden Dili Belgeseli History ChannelBeden dili belgeseli history channel; beden dili üzerine hazırlanan bir belgeseldir. Beden dilinin ne anlama geldiği, amacını, insanlar üzerindeki etkilerini konu alan bir belgeseldir. Beden dili; sözlü iletişimi etkin hale getirmek amacıyla iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim biçimidir. Beden dilinin amacı; başkaları üzerinde olumlu etki yaratarak amacımıza ulaşmak, karşımızdakileri daha iyi anlayarak daha etkin bir iletişim sağlamak, kendi beden hareketlerimizi denetleyerek sosyal ortamlara daha kolay uyum sağlamak ve başkalarının gerçekte ne söylemek istediğini anlamaktır. en dili insanlar üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. İnsanların başkaları üzerinde pozitif etki yaratarak ve karşısındakini daha iyi anlayarak etkili iletişimi sağlayıp topluma kolayca adapte olmalarını sağlamaktadır. Beden Dili Belgeseli History Channel. Günümüzde oldukça önemli bir yere sahip olan beden dili öğrenmek artık bir ayrıcalık değil çağımızın bir gerekliliğidir. Hayatımız için büyük önem teşkil eden beden diline örnekler verecek olursak; beden dili için oldukça önemli bir yere sahip olan göz teması, iletişim halinde olduğumuz insanla göz teması kurmak onu dinlediğimiz ve anladığımız anlamına gelmektedir. Ancak bu konuşmanın hakarete dönmesi iletişim halinde olduğumuz insanla göz temasını keseriz. Konuşurken insanların çenesine dokunması kişinin düşündüğünü ve karar verme aşamasında olduğunu belirtir. Beden Dili Belgeseli History Channel. Kolların açık olması kişinin rahat ve iletişim kurmaya açık olduğunun göstergesidir. İki ayak arasındaki mesafe güce ve baskınlığa işarettir. Bacakların açık ve ayrı olması kişinin bulunduğu ortamda rahat hissettiğini gösterir. Gözleri aşağıya yönlendirmek korku, suçluluk veya boyun eğme mesajları verir. Beden Dili Belgeseli History Channel. Kaşların aşağıya yöneltilerek gözlerin kısılması kişinin karşısındakini anlamaya çalıştığını ifade eder. Kısaca iletişim halindeyken yaptığımız her hareketin bir anlamı vardır. Beden Dili Belgeseli History Channel. Biz bu hareketlerin anlamlarını araştırarak kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımızı bu eğitim programını incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ