Beden Dili Anlama Sanatı

Beden Dili Anlama SanatıBeden dili anlama sanatı; iletişim sırasında konuşmanın yanı sıra yapılan hareketlerden çıkarılan çıkarımlardır.  Dil insanın var olmasından bir hayli sonra gelişmiştir. Bu durumda insanların birbirleriyle iletişim kurmak için vücut dili kullanmıştır. Ancak vücut dili günümüzde ise bambaşka bir önem taşıyor. İnsan insanı sadece ağzından çıkan sözlerle değil, vücut hareketleriyle de değerlendiriyor. Yani önemli olan bir insanın ne söylediği değil, nasıl söylediğidir. Dolayısıyla vücut dilini öğrenmek artık bu yüzyılda herkesin bilmesi gereken bir iletişim haline geldi. Beden dili uzmanlarının yıllarca üstünde çalışmalar yaptıkları beden dili kullanımına göre ikiye ayrılır: İstemsiz beden dili ile istemli beden dilidir. Beden Dili Anlama Sanatı. Her insan karşısındakiyle bir şeyler konuşurken ellerini, kollarını, kaşlarını, göz kapaklarını, ağzını hatta bacaklarını farklı şekillerde hareket ettirir. Bu durum beynimizin vücut organlarımıza gönderdiği sinyallerle ilgilidir. Yani istemsiz gelişen bir durumdur ve buna istemsiz beden dili denilir. İstemli beden dilinde ise insanın karşısındaki insanı etkileyebilmek için bilerek ve istemli olarak beden dilini kullanması durumudur. Beden Dili Anlama Sanatı. İnsanın en anlamlı organı gözlerdir. Beden dili için gözler ilk sırada gelir. Kısık gözlü bakışlar şüphe, açık gözler merak, derin bakışlar dikkat, eğik bakışlar ise üzüntü mesajlarını verir. Göze hareketlerine bağlı olarak kaşlar da hareket eder. Kaş çatmak insana kızdığınızı anlatırken, kaşların bir hilal şeklinde kaldırılması karşınızdaki insana ilgi duyulduğunun göstergesidir. Sadece gözler değil eller, kollar, bacaklar, ayaklar da beden dilinde oldukça önemli yere sahiptir. Konuşma sırasında bu organlarla yapılan hareketler bizim hakkımızdaki düşünceleri karşımızdakine, karşımızdakinin düşüncelerini de bize aktarır. Beden Dili Anlama Sanatı. İnsanlar için bu kadar önemli bu kavramın eğitimini almak kaçınılmaz bir gerçek. Biz beden dili hakkında kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ