Beden Dili Analizi

Beden Dili AnaliziBeden dili analizi; iletişimde beden ile yapılan sözsüz iletişim biçiminin anlamlandırılmasıdır. Beden dilimizin neler anlattığına değinecek olursak: baş hareketleri; başı öne eğmek özgüven eksikliğinin işaretidir. İltifat sırasındaki baş eğme ise utangaç ve çekingen anlamını taşır. Konuşma sırasında kulağa dokunmak kararsızlık işaretidir.  Kafanın hafif yana eğilmesi konuyla veya kişiyle ilgili olduğu anlamına gelirken, kafanın fazla eğilmesi sempati göstergesidir. Kafa sallamak onaylamak ve pozitif bir mesaj içerir. Beden Dili Analizi. Ancak her söylenenden sonra kafa sallamak itici bir görüntüye sebep olur. Buruna dokunmak şüphe veya fikrin reddedilebileceğinin göstergesi olabilir. Çeneyi elle sıkmak küstahlık mesajı içerir. Elin çeneye konması ve çeneyi kaşımaksa kişinin düşünme ve karar verme aşamasında olduğunu göster. Omuzların geriye atılması güç ve cesaret belirtisidir. Kolların açık olması kişinin rahat ve iletişim kurmaya açık olduğunu gösterir. Kolların kavuşturulması kişinin savunmaya geçtiği ve memnun olmadığı mesajını verir. Kolların ense arkasında birleştirilmesi de bir konuya ilgi belirtisi ve üstünlük gösterme çabasıdır. Beden Dili Analizi. Parmakla işaret etmek öfke belirtisidir. Yukarı ve dışa dönük eller kişinin samimi ve içten olduğu mesajını verir. İki elin parmaklarının birleştirilmesi konuşulan konuya hakim olma belirtisidir. Ellerin bele konulması saldırganlık belirtisidir. Kalçaların öne çıkarılması kişinin güçlü hissettiğini simgeler. İki ayak arasındaki mesafe de güç ve baskınlık mesajı verir. Ayakları sallamak kişinin sıkılmış veya sabırsızlık içinde olduğunun belirtisidir. Gözleri aşağı yöneltmek korku, suçluluk veya boyun eğme mesajı içerir. Kaşları aşağı yöneltmek ve göz kısmak karşıdakinin söylediklerini anlamaya çalışma anlamına gelir. Karşıdakinin gözünün içine bakmak kendinden eminlik göstergesidir. Beden Dili Analizi. Göz göze gelmekten kaçınmak özgüven düşüklüğüdür. Yukarı bakmak ise düşündüğümüzün göstergesidir. Bizim bu konuda hazırladığımız eğitim programını incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ