Beden Dili 2

Beden Dili 2Beden dili 2; beden dili, sözlü iletişimi daha etkin bir hale getirmek için iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim biçimine verilen isimdir. Beden dili jest denilen el, kol, bacak hareketleri ve mimik denilen yüz, göz, ağız,burun hareketlerini kapsar. Beden dili uzmanları yapılan bu hareketlerin duygusal ve mantıksal tüm ifadeleri kapsadığını söyler. Başlı başına bir iletişim aracı olan beden dili kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Örneğin; kafayı sağa sola sallamak ülkemizde “hayır” anlamına gelirken, bazı ülkelerde bu hareket “evet” anlamına gelmektedir. Beden dili iletişim için oldukça önemli bir yere sahiptir. Beden Dili 2. İletişim yarısından fazlası beden diliyle gerçekleştirilir. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i beden diliyle, %38’i ses tonu ve % 7’sinin kelimelerle gerçekleştiği ortaya konmuştur. Ancak insanlar bunun tam aksine iletişimde kelimelere oldukça büyük önem vermektedir. Beden Dili 2. Beden dili ile ilgili yapılan çalışmalarda insanlara süslü cümleler kurularak ancak beden dilini kullanmadan sunum yapmışlar. Sonuç etkili bir sunum olmamış. Dinleyiciler hemen sıkılmaya başlamış ve verimli bir çalışma elde edilememiştir. Bu çalışmadan sonra beden dili etkin bir şekilde kullanılarak sözlü iletişime pek fazla önem verilmeden bir sunum gerçekleştirmişler. Sonuç etkili bir sunum olmuş. Dinleyiciler konuyla ilgili ve verimli bir çalışma elde edilmiştir. Etkili bir iletişim için ağızdan çıkan sözler ile bedenimizle yaptığımız hareketler birbiriyle uyum içerisinde olmalıdır. Beden Dili 2. Biz beden dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ