Başarılı Aile Şirketleri

Başarılı Aile ŞirketleriBaşarılı Aile Şirketleri gelişim evresinin son aşaması, bünyelerinde yoğun bir şekilde kurumsallaşma öğelerini taşıyan, iş değerlerinin aile değerlerine göre daha önemli olduğu sürekli olmayı başaran aile şirketleri aşamasıdır. Başarılı Aile Şirketleri bu evrede işler ön planda olduğundan, bu işlerin icra edilebilmesi için işi yürütecek kişilerde bulunması gereken özellikler, işlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan yetki ve sorumluluklar ile araç-gereçler, yardım alınacak veya işbirliği yapılacak birimler ve çalışma koşulları belirlenir ve bu şekilde iş değerlerinin öncelikli olarak uygulandığı bir ortam yaratılması desteklenmiş olur. Bilindiği üzere işletmeler istihdam yaratma, ülke ekonomisine katkı sağlama, tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılama ve gelir sağlama gibi farklı nedenler ile kurulurlar. Başarılı Aile Şirketleri kurulma nedenleri üç ana noktada ele alınabilir. Bu sebeplerden ilki ekonomik, kültürel, sosyal çevre vb. ile ilgilidir. Çevre koşullarından bir kısmı kişinin yeni şirket kurmasını teşvik ederken diğer bir kısmı ise engeller. Çalışılan kurumdaki ekonomik olanakların fırsat yaratması, uygun niteliklere sahip ortakların ortaya çıkması, yakın dostların şirket sahibi olmaları veya başarı elde etmeleri vb. yeni şirket kurmak için teşvik edici unsurlar iken, yeterli kapitale sahip olunmaması, güvenilecek kişilerin mevcut olmaması veya ekonomik ve siyasi istikrarsızlar vb. ise yeni şirket kurma arzusunu azaltıcı unsurlardır. Başarılı Aile Şirketleri kişileri şirket kurmaya teşvik eden ikinci unsur işletme yönetiminde bilfiil bulunmak ve kendi kendinin patronu olmak yani bağımsız hareket etmek ve başkalarının sevk ve idaresinden sorumlu olmak isteğidir. Patronlarla yaşanılan anlaşmazlıklar, istenilen kariyere çalışılan firmada ulaşmanın olanaksızlığı ve daha fazla karar verme yetkisine sahip olma arzusu şirket kurma düşüncesini perçinler. Başarılı Aile Şirketleri kurmaya teşvik eden üçüncü neden ise ailenin mal varlığını ve geleceğini korumak ile çocuklara miras bırakmak ve onlara iş olanağı yaratmak fikri ile ilgilidir. Başarılı Aile Şirketleri hakkında daha çok bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ