Animatörlük

AnimatörlükAnimatörlük; animatör, topluluk için özel programlar hazırlayan kimsedir. Bu programların amacı, insanların eğlenmelerini ve hoş vakit geçirebilmelerini sağlamaktır. Animatörler hizmet vereceği insanların yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini, beklentilerini saptayarak mekanın olanakları çerçevesinde uygun animasyon programları hazırlar ve uygular. Animatör olabilmek için öncelikle düşünceler sözel olarak net ve karmaşık olmadan anlatılabilmelidir. Hem çalıştığı kurumu hem de programı düzenlediği insanları etkilemeli ve ikna edilebilmelidir. Yaratıcı bir zekaya sahip olmalıdır. İnsanların duygu ve düşünceleri tahmin edebilmelidir. Çabuk karar verebilmeli ve kararlarını uygulayabilmelidir. İnsanların duygu ve ihtiyaçlarına duyarlı olmalıdır. Sabırlı ve coşkulu olmalıdır. Ayrıca hareketli bir meslek olduğu için, bedence güçlü ve sağlıklı olmalıdır. Animatörlük için belli bir kurumda eğitim alınmalıdır ve bu eğitim sonunda öğrenim belgesine sahip olunmalıdır. Animatörlerin yaptığı işler hakkında bilgi verecek olursak; işe başlamadan önce memnuniyet değerlendirmesi yaparlar. Gerekli yaş, cinsiyet, kültürel ve ekonomik düzeye göre animasyon programları düzenlerler. Eğlence programları için bütçe analizi yaparlar. Animatörlük. Ses, ışık ve çevre düzenlemesi yaparlar, Fuarlarda ve reklam kampanyalarında görev alırken, tanıtılması istenen ürün ve ya hizmeti hedef kitleye en iyi şekilde anlatırlar. Turist kafilelerini ilgili istasyon, havaalanı gibi noktalardan alarak konaklama yerine getirir ve götürür. Boğulma, zehirlenme gibi tehlikelere karşı insanları uyarır. Animatörler oteller, seyahat acentaları, tatil köyleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve resmi kuruluşlarda rahatlıkla iş imkanı bulabilirler. Ancak istihdam olanakları sınırlıdır ve sürekli istihdam yerine geçici istihdam yöntemi uygulanmaktadır. Biz animatörlük kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? ANİMATÖRLÜK EĞİTİMİ