Animatörlük Eğitimi

Animatörlük EğitimiAnimatörlük Eğitimi; animatörlük yapabilmek için alınan eğitimlerdir. Bu eğitimlerin amacı, insanlara animatörlük ile ilgili bilgileri aktarmaktır. Bu eğitimler ile ilk etapta animasyona hazırlık konuları ele alınır. Çalışma alanı ve animasyon masasının hazırlanması, sahne ve oyun aktiviteleri kavramları hakkında bilgi sunulur. Kişiye tiyatral ve drama yeteneği kazandırılıp, insan ilişkileri geliştirilmesi desteklenir. Animatörlük, insanların tatil yerlerinde iyi zaman geçirmeleri için bir takım eğlence, gezi ve sportif programları düzenleyen kişidir. Animatörlük yapabilmek için bir takım özelliklere sahip olmak gerekir. Animatörlük Eğitimi. Bu özellikler; düşünceleri sözel olarak ifade edebilme, başkalarını etkileme ve ikna etme özelliklerinin olması, yaratıcı olmak, çabuk karar verebilmek ve kararları uygulayabilmek, insanların duygu ve ihtiyaçlarına duyarlı olmak, sabırlı ve coşkulu olmak gerekir. Ayrıca, animatörlük hareketli bir meslek olduğu için, bedence güçlü ve sağlıklı olmak gerekir. Animatörlerin görevleri; tatil yapmaya gelen insanların yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini ve beklentilerini saptar. Animatörlük Eğitimi. Tatil yerinin olanakları çerçevesinde beklentileri karşılayacak bir animasyon programı hazırlar ve uygular. Turist kafilelerini ilgili noktalardan alarak konaklama yerine getirir ve götürür. Boğulma, zehirlenme gibi tehlikelere karşı insanları uyarır. Fuarlarda ve reklam kampanyalarında görev yaparken, tanıtılması istenen ürün ve hizmeti hedef kitleye en iyi şekilde anlatır. İş organizasyonu yapar. Çevre koruma önlemleri alır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular. Kalite yönetim sistemi kurallarına uygun çalışır. Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur. Animatörlük Eğitimi. Biz animatörlük kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? ANİMATÖRLÜK EĞİTİMİ