Aile Şirketlerinin Zayıf Yönleri

Aile Şirketlerinin Zayıf YönleriAile Şirketlerinin Zayıf Yönleri dediğimizde aile şirketlerinin karakteristikleri, içinde bulundukları yaşam dönemine göre farklılık gösterir. Ancak hangi devrede olursa olsun tüm aile şirketlerinin ortak kaygısı sürekliliktir. Aile Şirketlerinin Zayıf Yönleri aile şirketlerinin bir sonraki kuşağa devredilmesi sürecinde en önemli işlerden biri gelecek kuşak aile üyesinin eğitimidir. Aile Şirketlerinin Zayıf Yönleri aile şirketinin geleceğini ilgilendiren ve etkileyen kararları alacak, karar ve politikaları uygulayarak, işletmede yapılması gereken görevleri çalışanlara adil olarak paylaştıracak, emeğin değerini verecek, çalışanları yansız olarak değerlendirecek ve işletmenin kaynaklarını örgütsel amaçları gerçekleştirmek için kullanacak gelecek kuşak bireyin yetişmesinde temel alınacak etik ilkeler son derece önemlidir. Aile Şirketlerinin Zayıf Yönleri gelecek kuşak bireyin içinde bulunduğu yaşam dönemi, kurucunun ve ailenin beklentileri, aileye ve işletmeye özgü öncelikli değerler, aile şirketinin kültürel kalıbı ve karakteristikleri bu eğitim planının aileye göre tasarlanması gerçeğini ortaya koymaktadır. Aile Şirketlerinin Zayıf Yönleri aile şirketlerinin bir sonraki kuşağa devrinde karşılaşılan sorunları kurucu açısından, aile ilişkileri açısından sınıflandırmaya tabii tutmak mümkündür. Kurucu açısından, güç ve kontrolü bırakmada isteksizlik, kişisel kimlik kaybı, faaliyetlerden çekilme korkusu, kıskançlık ve rekabet, ölüm endişesi ve varisler arasında tercih yapamama; Aile açısından, iletişim, güven, bağlılık, aile içi huzursuzluk, paylaşılmış değer ve gelenekler, kıskançlık, çatışma, rekabet, kurucunun eşinin işletmedeki rolü bırakmada isteksizliği, hayatta iken ailenin geleceğini konuşmama, çocuklar arasında ayırım yapamamadır. Aile Şirketlerinin Zayıf Yönleri ve aile şirketleri hakkında sizler için hazırladığımız bu eğitimde bunlar ile ilgili daha geniş bilgi alabilirsiniz. Eğitimimiz videolu şekilde ve kapsamlı bir içerikle hazırlanmıştır. Bu eğitimimizde ilk önce aile şirketleri hakkında ve daha sonra bu alanda yapılan örnekler ile de eğitimimiz hazırlanmıştır. Eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ