Aile Şirketlerinin Yaşam Süreleri

Aile Şirketlerinin Yaşam SüreleriAile Şirketlerinin Yaşam Süreleri günümüz yönetim anlayışı ve artan rekabet ortamında şirketlerin varlıklarını sürdürebilmesi için kurumsallaşma vazgeçilemez bir gerekliliktir. Aile Şirketlerinin Yaşam Süreleri kurumsallaşma ihtiyacı rekabetçi bir ortamda bulunan tüm şirketler için oldukça büyük önem arz etmektedir. Aile şirketleri için bu önemin daha fazla olduğunu hatırlatmak yerinde olacaktır. Çünkü aile şirketlerinin diğer işletmelere göre kurumsallaşma süreçlerinin hem daha uzun hem de daha zor olduğu bilinen bir gerçektir. Kurumsallaşma sürecinde başarı sağlayan aile şirketlerinin sayısı da henüz olması gereken düzeye ulaşamamıştır.  Aile Şirketlerinin Yaşam Süreleri değinildiği gibi, birtakım üstün yanlarına rağmen aile şirketi olmanın getirdiği aile içi çıkar çatışmaları, inanç, değer ve ilişkilerin işe yansıması, değişime kapalı kültür anlayışı, aile dışından çalışan bireylere güven duyulmaması gibi şirket yönetiminde etkisi olan sakıncalar kurumsallaşmayı güçleştirmektedir. Her ne kadar aile şirketlerinin kurumsallaşma sorunu dünyadaki bütün aile şirketlerinde görülen bir sorun olsa da, Türk aile şirketlerinin kendine özgü kurumsallaşmayı zorlaştıran kültürel özellikler taşıması ayrı bir sorundur. Büyüğe saygı anlayışı, profesyonel yöneticilere duyulan güvensizlik, şirkete yabancı ortak almama, aile içinden konu ile ilgili bilgisi ve deneyimi olmayan tanıdıkları istihdam etme gibi kültürel etkenlerin Türk aile şirketleri için yönetim felsefesi oluşturduğu yadsınamaz bir gerçektir. Aile Şirketlerinin Yaşam Süreleri varlıklarının sona ermesi sadece girişimci ve aile üyeleri için değil, ülke ekonomisi açısından da olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Kapanan aile şirketlerinin büyük kısmı kurumsallaşamama sebebiyle faaliyetlerini sona erdirmektedir. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde üçüncü kuşağa devredilen aile şirketlerinin sayısı oldukça azdır. Aile Şirketlerinin Yaşam Süreleri fakat özellikle son yıllarda ülkemizde rekabetçi ortama ayak uydurma yolunda ciddi çabalar görülmektedir. Aile Şirketlerinin Yaşam Süreleri hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ