Aile Şirketlerinin Yapısı

Aile Şirketlerinin YapısıAile Şirketlerinin Yapısı dediğimizde ilk olarak sizlere kuzen şirketlerinden bahsedelim. Kurumsallaşma ihtiyacının en yoğun olduğu aşama bu aşamadır. Bu şirketlerde birden fazla nesil bir arada bulunmaktadır, dolayısıyla aile üyelerinin yaşları, deneyimleri ve kariyerleri birbirinden farklıdır. Şirketin büyümesine paralel olarak, çok sayıda profesyonel yönetici şirkette mevcuttur.  Aile Şirketlerinin Yapısı işletmenin aileden büyük ve geniş yapıya sahip olması aile üyelerinin mali yapılarını güçlendirmekte ve kariyer fırsatı sunmaktadır, ailenin şirketten geniş olması ise durumu tamamen tersine çevirir. Kişi başına düşen iş ve terfi azalacağı gibi maddi sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar. Aile Şirketlerinin Yapısı aile ve işletme büyüklük oranı dengede değilse işletme ya büyüme fırsatlarını, strateji ve politikalarını yeniden oluşturur ya da hissedarların miktarını azaltacaktır. Bu evrede şirketler olgunluk aşamasına gelmiştir, şirket her ne kadar büyümekte olsa da, büyüme hızı büyüme ve gelişme evresindeki gibi değildir. Buna rağmen, şirketin ürün/hizmet satışı maksimum seviyededir. Satış hacmi ve karlılık oranı yükselir, fonlar birikir, borçlanma ihtiyacı azalır. Aile Şirketlerinin Yapısı şirket artık piyasada olumlu bir imaja sahip olmuştur ve rakipler, tedarikçiler, müşteriler karşısında güç kazanmıştır. Bu şirketlerde yazılı stratejik planlar oluşturulmakta ve şirket faaliyetlerini bu planlar doğrultusunda uygulamaktadır. Piyasada olumlu imaja sahip olmuş olan olgun işletmenin toplumsal sorumlulukları da artmıştır. Çevrenin korunması, sosyal amaçlı kurumların desteklenmesi, burslar verilmesi ve ülke kalkınmasının birtakım projelerle desteklenmesi bu sorumluluklardan birkaçıdır. Aile Şirketlerinin Yapısı kurumsallaşma düzeyinin yükseltilmesinde ve kalıcı olabilmesinde esnek ve sürekli bilgi akışına önem veren organizasyon yapısı kurulmalıdır. Mülkiyet ve aileye yönelik sorunlara baktığımızda, şirketteki aile bireylerinin oldukça fazla olması ve her birinin faklı ilgiye, bilgiye, deneyime, gelire sahip olması birtakım çatışmalar çıkmasına yol açabilir. Ayrıca şirketin belirli bir büyüklüğe ulaşması varislik için çok sayıda aday olmasını ve bu adaylar arasında rekabet çıkmasını gündeme getirerek çatışmalara yol açabilir. Aile Şirketlerinin Yapısı ile ilgili daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ