Aile Şirketlerinin Temel Özellikleri

Aile Şirketlerinin Temel ÖzellikleriAile Şirketlerinin Temel Özellikleri‘ne baktığımızda işletmenin strateji ve politikalarını işletme sahibi belirler. Çünkü işletme sahibi aynı zamanda tepe yöneticidir ve tek yönetici olarak görev alır. İşletme sahibi çalışanlarını her ne kadar korusa ve ihtiyaçlarını karşılasa da, onlara söz hakkı tanımamaktadır. Hükmedici bir yönetim tarzı uygulanmaktadır. Bu yönetim tarzında girişimcinin inanç ve değerleri zamanla örgüt değerleri haline gelir. Aile Şirketlerinin Temel Özellikleri‘ne baktığımızda çalışanların özgürlüğü kısıtlıdır, kendilerini örgütün bir parçası olarak göremeyen çalışanların yaratıcılıklarını kullanabilmeleri mümkün değildir. Kurucunun vefatı sonrası ya işletmeler varlığını sürdüremeyecek hale gelir veya şirket içi karışıklıklar meydana gelir. Hisselerin çoğu aile bireylerindedir fakat şirkette teknik uzmanlığa sahip profesyonel çalışanlar da vardır. Aile üyeleri ile profesyonel çalışanlar arasında problemler çıkma olasılığı nedeniyle, işlerin, yetki ve sorumlulukların önceden belirlenmesi gerekir. Aile Şirketlerinin Temel Özellikleri‘ne baktığımızda bu yönetim tarzında aile üyelerinin yetersiz kaldığı durumlarda uzmanlar ön plana çıkar bu da şirketin verimliliğini, etkinliğini, karlılığını artırır. Önemli olan, işe uygun elemanın seçilip görevlendirilmesidir. Dikkat edilmesi gereken başka bir nokta, aileden olanlar ile olmayanları karşı karşıya getirmek yerine aralarındaki işbirliğini artırmaktır. İşletme sahipleri ve diğer aile üyeleri yönetime katılmaz. İşletme yöneticileri aile bireyleri tarafından belirlenir ve sadece yatırım kararları, genel işletme politikaları gibi örgütün geleceğini ve bütününü ilgilendiren kararlar işletme sahibi ve aile bireyleri tarafından saptanır. Aile Şirketlerinin Temel Özellikleri‘ne baktığımızda Aile bireyleri işletmeyle ilgili stratejik kararların alınmasından, yöneticiler ise işletmenin yönetilmesinden sorumludur. Şirket sahibi ve sahipleri şirketin geleceğe hazırlanması için uzun vadeli amaçların belirlenmesi, yatırım kararlarının verilmesi, rakiplerin mevcut durumlarının saptanması, uluslar arası arenadaki gelişmelerin takip edilmesi gibi şirketin bütününü ilgilendiren konularla ilgilenir. Aile Şirketlerinin Temel Özellikleri‘ne baktığımızda yöneticiler ise, şirket amaçlarına ulaşılması için para, enerji, makine, malzeme, hammadde, insan vb kaynakların etkin şekilde kullanılmasına, objektif standartların belirlenerek bu standartlara uygun sistemlerin kurulmasına ve işletilmesine yönelik çalışmaları yürütürler. Bu yönetim tarzı ile şirketin hem bugünü hem geleceği için uygun politikalar belirlenip uygulanması sağlanır. Aile Şirketlerinin Temel Özellikleri hakkında daha detaylı bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ