Aile Şirketlerinin Tarihsel Gelişimi

Aile Şirketlerinin Tarihsel GelişimiAile Şirketlerinin Tarihsel Gelişimi‘ne baktığımızda Cumhuriyetin ilk yıllarında iktisadi gelişmenin özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilmesine özen gösterilmiş ve azınlıkları saf dışı etme yoluna gidilmiştir. İlk yıllarda özel teşebbüse teşvik olmasına rağmen, teknolojik yetersizlik, yetersiz yatırım, yüksek maliyet vb sebeplerle istenen verim alınamamıştır.  Aile Şirketlerinin Tarihsel Gelişimi‘ne baktığımızda 1929 ekonomik krizi ise özel kesimin iyice gücünü yitirmesine, kamu kesiminin sanayi tesisleri kurmasına yol açmıştır. Aile Şirketlerinin Tarihsel Gelişimi‘ne baktığımızda devletçilik dönemi dediğimiz 1930-1950 yılları arasındaki uygulamalar özel teşebbüsleri destekler nitelikte idi. O dönemin girişimcileri savaşın yol açtığı piyasa koşullarından olumlu yönde etkilenmiştir. Hatta bürokrasiden özel kesime geçen birçok girişimci olmuştur.  Aile Şirketlerinin Tarihsel Gelişimi‘ne baktığımızda liberalist ekonomi politikasının uygulandığı 1950-1960 yıllarında sağlanan kredi olanakları, yatırım özendirmeleri ve enflasyon gibi faktörler orta sınıf girişimci grubunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde yaşamını sürdüren en büyük firmaların kuruluş yıllarına bakarsak genelde bu yıllarda kurulmuş olduğu görülmektedir. Bu dönemin orta sınıf girişimcilerinin aile ilişkilerinin kuvvetli olması, işyeri açarken sermaye koyma konusunda kolaylıklar sağlamıştır. Sermaye sahibi girişimci üst düzey yönetim pozisyonlarını çoğunlukla aile bireylerine, yakın akrabalarına ayırmaktadır. Aile Şirketlerinin Tarihsel Gelişimi‘ne baktığımızda  şehirleşmenin hızla arttığı 1960-1970 yıllarında iç talebin artması ticari ve sanayi faaliyetleri de yoğunlaştırmıştır. Ulaşım ve iletişim olanaklarının da artmasıyla Türk ekonomisi kapalıdan açığa, statikten dinamik yapıya geçmiştir. Yine bu dönemde ticaretin yanında sanayi ve hizmet sektörü de önemli ölçüde gelişmiştir.  Aile Şirketlerinin Tarihsel Gelişimi‘ne baktığımızda 1980 sonrasında bazı endüstri dallarında rekabetin artması, şirketlerin büyümesi, büyümenin getirdiği sorunlar ve karışıklıklar, devletin getirdiği çeşitli uygulamalar sonunda aile şirketleri çok ortaklı ve halka açık şirketler doğru kaymaya başlamıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak ise şirketlerin yönetiminde mal sahibi yöneticiler yanında profesyonel yönetici sayısında önemli artış görülmüştür. Bu artış kendini özellikle holdinglerde göstermekte iken, küçük ve orta ölçekli aile şirketlerinde halen yaygınlaşamamıştır. Aile Şirketlerinin Tarihsel Gelişimi hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ