Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörler Nelerdir

Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörler NelerdirAile Şirketlerinin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörler Nelerdir? diye sorduğunuzda genelde yönetim diğer işletme yönetimlerinden ciddi farklılıklar göstermektedirler. Her şeyden önce aile şirketleri sahipleri birer yönetici olarak yeterliliklerini, eksikliklerini tanımalıdırlar. Aile şirketlerinde patronlarının her birinin ayrıca bir patronluk yapması, birbirleri ile yarışması, görüş ayrılıklarının kişisel çatışmaya dönüşmesi, gereksiz tartışmalar, işler iyi olsa da kötüye gidişin göstergeleridir. Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörler Nelerdir? diye sorduğunuzda ne olursa olsun lider belli olmalıdır. Liderin öncelikle aile içi dengeyi kurması, kararların ortak biçimde alınmasını ve aile içi adaleti sağlaması önemlidir. Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörler Nelerdir? diye sorduğunuzda aile işletmelerinin başarısında aile liderlerinin önemli derecede etkinlii söz konusu olmakla birlikte, işletme sahipleri yönetim alanında ki eksikliklerinin de farkında olarak gerektiinde, liderlii profesyonellere devrede bilmeli ve kurumsallaşmanı sağlayabilmelidir. Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörler Nelerdir? diye sorduğunuzda hissedarlık ve yöneticilik rollerinin çakışması problem yaratmaktadır. Ailesel yönetimde işletme sahipleri aynı zamanda işletme yönetiminde bulunmaktadır. Ekonomik gelişmeler ve yönetimin bir meslek haline gelmesiyle birlikte işletmenin sahibi olmadan işletmenin yönetiminde söz sahibi olan profesyonel yöneticiler ortaya çıkmıştır. Profesyonel yönetici kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, mal veya hizmet üretmek için üretim faktörlerini araştırıp bulan, bunları belli bir ihtiyacı karşılama amacına yönelten,işletmeyle ilgili tüm kararları alan ve işletmeyi başarılı kılmaya çalıan kişidir. Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörler Nelerdir? diye sorduğunuzda işletme sahipliğiyle yöneticilik birbirinden ayrılınca, özellikle aile işletmelerinde patronluk kavramı ortaya çıkmıştır. Patronluk işletmenin yönetiminden çok aile servetinin yönetimiyle ilgilidir. Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörler Nelerdir? diye sorduğunuzda bu sorular ile ilgili sizler için hazırlamış olduğumuz eğitimimizde bu sorulara cevap bulabilecek ve işletmenizi rekabet ortamında bir adım öne geçirecek taktiklere sahip olacaksınız. Eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ