Aile Şirketlerinin Ortalama Ömrü

Aile Şirketlerinin Ortalama Ömrü Aile Şirketlerinin Ortalama Ömrü dediğimizde bu alanda yapılan araştırmalara baktığımızda, aile şirketlerinin ömrü genelde 4 süreçte ele alınmaktadır. Aile Şirketlerinin Ortalama Ömrü genelde en çok araştırılan süreç büyüme ve gelişme aşaması üzerinde durulmaktadır. Çünkü bu aşamada büyüyen ve gelişen aile şirketleri sürdürülebilirliğini ve şirketin ömrünü uzatma evresi de diyorlar bu sürece. Şimdi sizlere büyüyen ve gelişen aile şirketlerinden de kısaca bahsedelim. Aile Şirketlerinin Ortalama Ömrü dediğimizde büyüyen ve gelişen aile şirketlerinde eğitimini tamamlamış olan çocukların ilgi ve yetenekleri göz önüne alınmaksızın istihdamı gerçekleşir. Bu evrede ne formalizasyon sürecine geçilmiştir ne de istihdam edilmeye hazır üçüncü nesil vardır. Kardeş ortaklıklarında likidite artarken borçlanma ihtiyacı azalmaktadır. Aile Şirketlerinin Ortalama Ömrü dediğimizde büyüyen ve gelişen aile şirketlerinde de yaşanan sorunlar mülkiyet, aile ve işletme açılarından ele alınmaktadır. Mülkiyet ve aile açısından önemli sorunlardan birisi, işletme büyüdükçe ve kar elde etmeye başladıkça hissedar olmak isteyen aile bireyi sayısının artmasıdır. Bir diğer sorun, kardeşlerin her birinin kendi çocuklarının geleceğini düşünerek hisselerini koruma ve çoğaltma istekleridir. Hisse oranlarının dağılımı sorunlar çıkmasına sebep olabilmektedir. İşletmeye yönelik sorunlardan ilki elde edilen karı özel amaçlar için kullanma isteğidir. Bu amaçların başında çocukların eğitimi, evlenme, ev-araba sahibi olma vs. gelmektedir. Fakat kazançların öncelikle yatırıma ayrılması gerekir ki nakde duyulan ihtiyaç karşılanabilsin. Bunun yanında, kardeş ortaklıklarında kişilerin performanslarından çok hisseleri ön plana çıkıyorsa bu durum da birtakım sorunlara yol açabilmektedir. Hisse oranı büyük olan ortak yönetimi tek başına üstlenmek ve kritik kararları tek başına almak isteyebilir. Küçük hisseye sahip olan ortak ne kadar başarılı olsa da yükselme şansının sınırlı olması motivasyonu olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Sonuç olarak, kardeş ortaklığı evresi profesyonel yönetime geçişte oldukça önemli paya sahiptir. Aile Şirketlerinin Ortalama Ömrü konusunda daha fazla bilgi almak için eğitimimizi ziyaret edebilir ve katılabilirsiniz. Aile Şirketlerinin Ortalama Ömrü konu başlığına buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ