Aile Şirketlerinin Olumsuz Yönleri

Aile Şirketlerinin Olumsuz YönleriAile Şirketlerinin Olumsuz Yönleri‘ne baktığımızda genelde Aileden olmayan profesyonel çalışanlar yükselme olanakları olmadığını anlayarak çalışmak istemeyebilirler veya başka bir kuruma geçmek için fırsat beklerler. Çünkü Aile Şirketlerinin Olumsuz Yönleri tepe yönetim ve kritik pozisyonlar için nitelik önemini yitirmekte ve kanbağı, aile ilişkileri ön plana çıkmaktadır. Bu pozisyonlara yükselmek isteyen çalışanlar bu sebeple başka şirketlere geçmek isteyebilirler. Aile Şirketlerinin Olumsuz Yönleri şirketlerde adam kayırma çok sık görülmektedir. Böyle durumlarda aileden olmayan çalışanlarda ciddi anlamda motivasyon düşüklüğü ve verimsizlik sorunları ortaya çıkar. Aile Şirketlerinin Olumsuz Yönleri aile bireylerinden kritik pozisyonlara çalışan yerleştirilmesi gelecekte yönetimin yetersiz aile bireyleri elinde kalması tehlikesini doğuracaktır. Tepe yönetimdeki aile bireyleri merkeziyetçi yönetim tarzına sahipse, yetki devrine sıcak bakmıyorsa, yeni neslin gelişimi yavaş ve sorunlu olacaktır. Karar alma sorumluluğu da kendilerine verilmediği için yanlış kararlar almaları söz konusu olacaktır veya aldıkları kararın yanlış olması sonucu sorumluluğu üstlerinden atma davranışına gireceklerdir. İş tanımlarının yapılmamış olması veya belirgin olmaması otorite ve rol çatışmalarına sebep olabilir. Yetki ve sorumluluklarda belirsizlik koordinasyon bozukluklarına yol açabilir. Ataerkil yönetimin en önemli sonuçları değişime direnç, aşırı kuralcılık, adam kayırma, organizasyonsuzluk, doğru kararların yetersizliğidir. Aile Şirketlerinin Olumsuz Yönleri aile çıkarları ile iş çıkarlarının uyuşmaması işletmede verimsizliğe neden olabilir. Bunun sonucunda ise çatışmalar artar, iş tatmini azalır, moralsizlik ve motivasyonsuzluk artar. Profesyonel yöneticilerin olmadığı veya az olduğu aile şirketlerinde tutuculuk ön plana çıkar. Profesyonel yöneticilerin yeterli olduğu şirketlerde ise, hızlı ve sürekli büyüme sağlamak daha kolaydır. İş ile aile kararlarının birbirinden ayrıldığı noktada aile bütünlüğü ve işletme etkinliği sağlamak daha kolay olacaktır. Aile Şirketlerinin Olumsuz Yönleri ve Aile şirketleri ile ilgili tüm konulara buradan ulaşabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ