Aile Şirketlerinin Güçlü Ve Zayıf Yönleri

Aile Şirketlerinin Güçlü Ve Zayıf YönleriAile Şirketlerinin Güçlü Ve Zayıf Yönleri aile işletmelerinin birçoğunda işletme sermayesinin hemen hemen tamamı öz kaynaklardan oluşmakta ve finansman sorunları daha çok aile içinde çözümleme yoluna gidilmektedir. Aile Şirketlerinin Güçlü Ve Zayıf Yönleri sermaye sorununu çoğunlukla kendi içlerinde çözmeleri ve öz kaynakların, sermayenin önemli bir kısmını oluşturması, dışarıda işletmeyi güçlü konuma getirir. Ayrıca işletme finansman açısından zor duruma düştüğünde; aile üyeleri olan ortaklar, diğer işletmelerdeki ortaklara oranla gelirlerini daha kolay feda edebilirler. Çünkü ailenin adıyla bütünleşen işletme, ailenin çocuğu gibidir ve işletmenin iflas etmemesi için gerek girişimci, gerek diğer aile üyeleri, gelirlerinden ve mal varlıklarından kolaylıkla vazgeçebilir. Karar alma, yöneticinin yaptığı en önemli işlerden biridir. Aile Şirketlerinin Güçlü Ve Zayıf Yönleri aile İşletmelerinde kararlar patron tarafından alınır. Sermayenin önemli kısmına sahip olan patron, aile üyesi; teknik konularda, idari konularda ve yatırım konularında hızlı karar alabilir. Bürokrasi yaratmadan hızlıca karar alabilme yeteneğine sahip aile işletmeleri, kararların gecikmesinden dolayı ortaya çıkabilecek problemleri azaltmaktadır. Ailenin menkul, gayrimenkul ya da nakdinin fazla olmaması ya da işletmenin borçlanmaya olumlu bakmaması durumunda, işletmenin büyüyememesi ya da büyüme hızında yavaşlama olasılığı söz konusu olabilir. Aile Şirketlerinin Güçlü Ve Zayıf Yönleri aile üyelerinin hem işe alma hem de yükselme esnasında kayırılması anlamına gelen nepotizm, aile işletmelerinin en önemli problemlerinden biridir. Aile İşletmelerinde istihdamın iş gereklerine uygun yetenek ve bilgiden çok, ilişki seviyesine ya da girişimciye olan yakınlığa göre yapılması yaygın bir uygulamadır. ş tanımlarının genelde mevcut olmaması, mevcut iş tanımlarının uygulamaya yansıtmaması, yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenememesi, otorite ve rol çatışmalarına neden olabilir. Aile Şirketlerinin Güçlü Ve Zayıf Yönleri aile İşletmelerinde yetkinin bir kişi ya da belli bir grup elinde toplanması sakıncalar yaratmaktadır, aslında bu girişimcinin özelliğine bağlı bir durumdur. Aile Şirketlerinin Güçlü Ve Zayıf Yönleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için eğitimlerimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ