Aile Şirketlerinin Gelişim Evreleri

Aile Şirketlerinin Gelişim EvreleriAile Şirketlerinin Gelişim Evreleri yaşam eğrisinin her bir evresinde farklı karakteristikler gösteren aile şirketleri; girişimcinin sahip olduğu ve yönettiği 1. nesil aile şirketleri, büyüyen ve gelişen aile şirketleri, kompleks aile şirketleri ve sürekli olmayı başaran aile şirketleri şeklinde dört aşamadan geçiyorlar. Aile Şirketlerinin Gelişim Evreleri birinci nesil aile şirketi evresinde girişimci çocuklarını sembolik olarak şirkete hissedar yapar. Bu durum genç neslin geleceğinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak aile tarafından önceden belirlendiğini ortaya koymaktadır. Girişimci firmanın kurucusu olduğundan, şirket kültürünün birçok yönüne nüfuz eden bir statüye sahip olur. Böyle şirketlerin örgütsel kültürünün kurucudan etkilenmesi kaçınılmazdır. Büyüyen ve gelişen aile şirketi evresindeki önemli bir noktada, mevcut şirket yöneticilerinin, kardeşlerinin veya çocuklarının eğitim dönemlerini tamamlamalarından sonra yetenek, bilgi ve isteklerine bakmaksızın aile şirketlerinde çalışmalarını arzu etmeleridir. Bu durum bazen doğrudan ifade edilmese de; aile değerleri, dinamikleri ve geçmişi; çocuğun tutum ve değerleri üzerinde etkili olur ve onu işletmenin bir parçası haline getirmeye zorlar. Ailenin işletmeye üye olmayan kişilerin gelecekte ailenin de üyesi olmayacağını hissettirmesi baskıyı artırır. Aile çocuklara senelerce yatırım yapıldığını onların da buna karşılık işletmede sorumluluk almaları gerektiğini ya da çocukların şirkete girmeme durumunda kurumun sürekli olamayacağını vurgularsa çocukların üzerlerindeki baskı daha da artar. Aile Şirketlerinin Gelişim Evreleri kompleks aile şirketlerinde gözlenen ikinci özellik, aile üyelerinin kendilerini şirket karından ya da zararından sorumlu kişiler olarak görmeleridir. Bir başka deyişle aile üyeleri bulundukları pozisyonların gereği olarak aldıkları kararların şirket geleceğini etkilediğinin farkındadırlar. Aile Şirketlerinin Gelişim Evreleri son aşaması, bünyelerinde yoğun bir şekilde kurumsallaşma öğelerini taşıyan, iş değerlerinin aile değerlerine göre daha önemli olduğu sürekli olmayı başaran aile şirketleri aşamasıdır. Aile Şirketlerinin Gelişim Evreleri bu evrede işler ön planda olduğundan, bu işlerin icra edilebilmesi için işi yürütecek kişilerde bulunması gereken özellikler, işlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan yetki ve sorumluluklar ile araç-gereçler, yardım alınacak veya işbirliği yapılacak birimler ve çalışma koşulları belirlenir ve bu şekilde iş değerlerinin öncelikli olarak uygulandığı bir ortam yaratılması desteklenmiş olur. Aile Şirketlerinin Gelişim Evreleri hakkında daha kapsamlı bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ