Aile Şirketlerinin Başarısızlık Nedenleri

Aile Şirketlerinin Başarısızlık NedenleriAile Şirketlerinin Başarısızlık Nedenleri nedenleri dediğimizde Türkiye’de faaliyet gösteren aile şirketlerin büyük bölümü birinci nesil tarafından yönetilmektedir. İkinci neslin şirkette çalışması ile birlikte birinci nesil ile ikinci nesil arasında görü ayrılıkları şirketin yönetimini etkilemektedir. Birinci nesil şirketi kuran, gelişmesini ve büyümesini sağlayan kişi olarak geleneksel görüşleri benimsemiş ve genellikle değişime açık değillerdir. Daha sonraki nesillerin şirkete girmesiyle birlikte değişim istekleri artar. Birinci neslin söz sahibi olduğu ya da birinci-ikinci neslin beraber yönettiği şirketlerde kuşak çatışması ortaya çıkar. Aile Şirketlerinin Başarısızlık Nedenleri dediğimizde işletmeler uzun süre varlıklarını sürdürebilirlerse bu sefer karşımıza genişleyen aile sorunu ortaya çıkar. Genişleyen ailenin üyelerinin sayısı artmıştır. Tüm aile üyelerinin şirkette istihdam edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu durumda yapılması gereken aile anayasası ve aile meclisinin kurulmasıdır. Başarılı aile işletmelerinde işletmenin vizyonu aile tarafından bilinmekte ve vizyona ulaşması için gereken plan ve politikaları bu doğrultuda yaptığı görülmektedir. Ancak Aile Şirketlerinin Başarısızlık Nedenleri misyon ve vizyonu ailenin etkisi altında oluursa ve profesyonel yönetim anlayışının aksine geleneksel yönetim anlayışı ve ailenin kültürü ile oluşan işletme misyonu ve vizyonu işletmeye cevap vermediği durumlarda şirket başarısız olur. Aile işletmelerinin diğer önemli sorunu da, aile üyelerinin iş hayatını aile ve özel hayatla karıştırmaktadırlar. Aile Şirketlerinin Başarısızlık Nedenleri aile içinde meydana gelen olaylar şirket atmosferini de etkilemekte, olaylar çözülene kadar şirket etkinliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kardeş çocuklarının yani kuzenlerin güç kavgası daha fazla yetki daha fazla sorumluluk alma istekleri şirketten karşılayacakları maddi ve manevi beklentileri de şirketlerin önemli sorununu oluşturur. Özellikle ikinci nesilden sonra bu sorun daha çok açığa çıkar. Aile Şirketlerinin Başarısızlık Nedenleri’ni daha detaylı öğrenmek için eğitimimize katılarak geniş bilgi sahibi olabilirsiniz: Eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ