Aile Şirketlerinde Yönetim

Aile Şirketlerinde YönetimAile Şirketlerinde Yönetim, diğer herhangi bir kurumdaki yönetimden ciddi farklılıklar göstermektedir.25 Çünkü aile şirketi olsun veya olmasın, herhangi iki şirket arasında bile yönetim tarzına ilişkin farklılıklar vardır ve olması da doğaldır. Bunun başlıca sebebi, şirketleri kuran ve yöneten insanlar arasındaki duygu, düşünce, anlayış ve kültür farklılıklarıdır. Aile Şirketlerinde Yönetim dolayısıyla aile şirketleri de, aileyi oluşturan bireylerin duygu ve düşünceleriyle, kültürlerinin bir yansımasını oluşturur. Kültürel açıdan Türk toplumunun lider bağımlılığı, aile şirketlerinde görülmektedir. Dolayısıyla liderin tarzı, şirketteki yönetim şeklini birebir etkilemektedir. Kurucu patronun kendisine güven duyması ve çalışanlarını motive edebilmesinin yanı sıra her şeyi denetim altında tutmak isteyen otokratik bir yapısı vardır.27 Kimi zaman, kırtasiye alımından, önemli yatırımlara kadar her türlü kararı kendi denetimi altında tutan patronun “one man show” tipi, başka bir ifadeyle, hükmedici bir yönetim sergilediği görülür.  Aile Şirketlerinde Yönetim profesyonel yönetim tarzında şirket sahibi veya sahipleri, şirketin geleceğe hazırlanması için uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi, yatırım kararlarının verilmesi, rakiplerin mevcut durumlarının tespit edilmesi, yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmelerin takip edilmesi gibi makro konularla ilgilenirler. Yöneticiler ise, şirket amaçlarına ulaşılabilmesi için para, enerji, makine, malzeme, hammadde ve insan gibi kaynakları etkin şekilde kullanılmasına ve objektif standartların belirlenerek, bu standartlara uygun sistemlerin kurulup, işletilmesine yönelik çalışmaları yürütürler. Aile Şirketlerinde Yönetim özetle, aile üyeleri lider’liği, profesyoneller ise yönetici’liği üstlenirler. Bununla birlikte, göz ardı edilmemesi gereken en önemli nokta şudur: şirketin başında bulunanların başarılı olabilmeleri, liderlik vasıfları yanında yöneticilik vasıflarını da bünyelerinde barındırdıkları sürece mümkündür. Sizler için hazırladığımız Aile Şirketlerinde Yönetim eğitimimizde sizlere online olarak hazırladığımız bu eğitim sayesinde yönetim ve aile şirketleri yönetimi konusunda gerekli tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. Eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ