Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile Şirketlerinde KurumsallaşmaAile Şirketlerinde Kurumsallaşma dediğimizde aile reisinin ya da aile fertlerinden herhangi birinin ailenin geçimini sağlaması veya geleceğini güvence altına alması amacıyla kurulan Aile Şirketlerinin sayısı ve önemi her geçen gün artmaktadır. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma sayısındaki bu artış ülke ekonomilerine sağladıkları katma değerin giderek çoğalmasına ve dolayısıyla önemlerinin artmasına neden olmaktadır. Ekonomik etkileri yanında istihdam yaratmada, toplumsal ve siyasal açıdan denge unsuru olmada ve bölgelerarası kalkınmayı desteklemede de olumlu etkileri görülen Aile Şirketleri günümüzde dikkatle incelenmesi gereken konulardan biri durumundadır. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma konusunu bir bütün olarak ele alındığında ilk bölüme bakacak olursak bu şirketlerin temel özelliklerine yer verilerek söz konusu şirketlerin sahip oldukları avantaj ve dezavantajlar üzerinde durulduğu görülecektir. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma‘nın tüm ekonomideki önemli rollerine karşın uzun ömürlü olamamaları üçüncü kuşağa denk yaşayanların sayısındaki azlık bu çalışmanın temel çıkış noktasıdır. Literatür incelendiğinde aile şirketlerinin devamlılıklarını uzun dönemler sürdürememelerinin nedenlerinin gerek Türkiye’de gerekse diğer ülkelerdeki şirketler acısından hemen hemen aynı noktalara dayandığı ve genel anlamda kurumsallaşmama olarak adlandırılabildiği görülebilir. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ne konuda olursa olsun her türlü etkileşim ve iletişimde belirli kuralların hakim olmasıdır. Ve dolayısıyla kurumun işleyişindeki bütün süreçlerde uygun kuraların olması ve bu kuraların mümkün olduğunca yazılı olması yani bir aile anayasasının olması ve gelecek kuşaklarında bu bakış açısına sahip olarak yetiştirilmiş olması gerekir. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, diğer herhangi bir kurumdaki yönetimden ciddi farklılıklar göstermektedir. Çünkü aile şirketi olsun veya olmasın, herhangi iki şirket arasında bile yönetim tarzına ilişkin farklılıklar vardır ve olması da doğaldır. Bunun başlıca sebebi, şirketleri kuran ve yöneten insanlar arasındaki duygu, düşünce, anlayış ve kültür farklılıklarıdır. Dolayısıyla aile şirketleri de, aileyi oluşturan bireylerin duygu ve düşünceleriyle, kültürlerinin bir yansımasını oluşturur. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma hakkında eğitimimize katılarak bu alanda daha fazla bilgi edinebilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ