Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Süreci

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma SüreciAile Şirketlerinde Kurumsallaşma Süreci Türkiye’de çok sayıda Aile Şirketi olması gerçeğinden yola çıkarak bu işletmelerin ekonomik kalkınmada ve istihdam yaratmada anahtar rolü oynadıklarını söylemek mümkündür. Dolayısıyla Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Süreci ekonomik kalkınma üzerinde etkili olurken aile ve iş ilişkisinin birbirine karışmış olması ise Aile Şirketlerinin kurumsallaşma düzeyleri üzerinde etkilidir. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Süreci Türkiye’de sayıca fazla olmasından kaynaklanan önemlerine rağmen özellikle küçük ve orta ölçeklileri başta olmak üzere bu şirketlerde kurumsallaşma konusu üzerinde yeterince durulduğu söylenemez. Dolayısıyla kurumsallaşma düzeyleri yüksek Aile Şirketlerinin irdeleneceği bu bölümde, kurumsallaşma düzeylerinin yükseltmek isteyen Aile Şirketlerine farklı bir perspektif sunulması amaçlanmaktadır. Bu noktadan hareketle kurumsallaşmış Aile Şirketleriyle ilgili özellikler üç ana noktadan hareket edilerek kurumsallaşmış Aile Şirketleri sizlere eğitimimizde bahsedilmiştir. Öncelikle yönetim fonksiyonları açısından kurumsallaşma düzeyleri yüksek Aile Şirketlerine bakılarak bu şirketlerin işleyiş şekilleri belirtilmiştir. Daha sonra ise yüksek kurumsallaşma düzeyine erişmiş işletmelerin kültürel özellikleri ve çevresel değişime tepkileri ele alınmıştır. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Süreci bu incelemeye geçmeden önce kurumsallaşma kavramının anımsatılması amacıyla kavramın içeriği burada bir kere daha ifade edilecektir. Her hangi bir davranışın, inanışın, iş yapma usul ve yönteminin, kurum tarafından değer verilen kalıplara dönüşmesi süreci olarak adlandırılan kurumsallaşma kurumun resmilik kazanması, varlığını sürekli kılması, kendine özgü toplumsal bileşime ve tabana kavuşması ile işletme ve işgören değerlerin özdeşleşmesi sonucunda gerçekleşir. Bir işletmenin kurumsallaşmasında örgütteki mevcut değer, normlar ve yapının, yeni değer, norm ve yapı ile bütünleşmesi gereklidir. İçsel ve dışsal öğeler gözönünde bulundurularak kurumsallaşma düzeyleri yüksek Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Süreci, örgüt kültürü ve çevre ile etkileşim açısında taşıdıkları karakteristikler eğitimimizde yer almıştır. Eğitimimize katılmak için buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ