Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Kılavuzu

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma KılavuzuAile Şirketlerinde Kurumsallaşma Kılavuzu dediğimizde ilk olarak kurum tüm çalışanlarca paylaşılan ve benimsenen bir vizyona sahip olmalıdır. Burada vurgulanması gereken husus aile ve işletme için ayrı ancak birbirleriyle uyumlu vizyon ifadelerine sahip olunmasının kurumsallaşma düzeyini arttırıcı bir unsur olduğudur. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Kılavuzu Yine vizyon ifadesinin ortaklar ve danışmanlar da bu sürece katılmalıdırlar. İyi belirlenmiş bir vizyon ifadesi kurumun geleceğini sürekli kılmasında yararlanacağı sistemlere ışık tutarken benimsenmesi ise bu sistemlerin sağlıklı bir şekilde işlerlik kazanmasına olanak tanır. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Kılavuzu sonuç itibariyle belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbirleriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanarak, kararlar alma ve alınan kararları uygulatma süreçlerinin toplamı olarak tanımlanabilen yönetim, işletmelerin tüm birimlerinde ve kademelerinde büyük öneme sahiptir. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Kılavuzu tanımlarının temel noktası ulaşılması gereken amaçlar ve işletmelerin amaçlarına ulaşmalarında maddi ve manevi kaynakları uyumlu ve etkin kullanmalarıdır. Özetle etkinliğin sağlanabilmesinde yeni amaçlara ulaşma derecesinin yüksek olmasında planlama, örgütlenme, yürütme, koordinasyon ve kontrol gibi fonksiyonlar başarıyla uygulanmalıdır. Dolayısıyla burada kurumsallaşma düzeyleri yüksek Aile Şirketlerinin taşıdıkları temel karakteristiklere öncelikle yönetim fonksiyonları açısından bakılacaktır. İlk ele alınacak fonksiyon ise planlamadır. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Kılavuzu dediğimizde sizler için hazırladığımız bu eğitim sayesinde aile şirketlerinin kurumsallaşma yolunda faydalanacağı tüm bilgileri içermektedir. Bu bilgiler sayesinde işletmenizin kurumsallaşma yolunda sizlere rehber olacaktır. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Kılavuzu size rehber olacak bilgiler ile aile şirketleri yönetiminde sizlere istediğiniz bilgi, beceri ve uygulama açısından sizlere destek olacaktır. Eğitimimize katılmak için eğitim  içeriğini incelemek için buradan eğitimimize katılabilir ve kendinizi ve işletmenizi geliştirebilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ