Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma EğitimiAile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi dikkati çeken en belirgin özelliklerden biri iş ve aile değerlerinin birbiriyle örtüşmesidir. Dolayısıyla roller ve beklentiler iç içe geçmiştir. Ancak burada bir ayrıma gitmek gerekirse Aile Şirketlerince üç temel rol biçimi olduğu ifade edilebilir; Bunlar aile ( yani yasal olan eş, çocuk., kuzen, baba, amca vd.), girişimci (sermayedar) ve işletme. Bahsedilen rollere sistem yaklaşımı çerçevesinde bakıldığında her bir alt sistemin (rolün), diğer alt sistemlerle ilişki içerisinde bulunduğu ve yine her bir alt sistemin beklentilerinin birbirlerinden farklı olduğu gözlenir. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi‘e örnek vermek gerekirse aile üyeleri işletmeyi aile kimliğinin ve mirasının önemli bir parçası ve isteklerini karşılayabilmelerine olanak tanıyan bir finansman aracı olarak görürler. Aksine profesyonel yöneticiler işletmeyi gelişme ve ekonomik başarı için bir araç olarak algılarlar ve kariyerleri için gerekli olduğunu düşünürler. Son olarak girişimciye göre işletme adaletli geri dönüşümü sağlayan bir yatırım aracıdır. İçiçe geçmiş rolleri bünyelerinde barındıran Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi sağlıklı çalışan roller sistemine sahip olabilmeleri için söz konusu roller arasında sürekli bir iletişim sistemi kurmaları, aile ve işletmeye uygun birer vizyon oluşturmaları, aileden olmayan çalışanları dikkate almaları, aileden olsun olmasın tüm çalışanlar için eğitimi önemsemeleri vb. gereklidir. Ayrıca oluşturacakları aile ve iş konseyleri ile aileye ve işe ilişkin konular üzerine odaklanmalıdırlar. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi aile konseyine aile değerlerini yaşatan, günün koşullarına göre uyarlayan ve ailedeki herkes tarafından sevilen sayılan kişiler girebilecekleri işletme konseyine işletmede çalışan, işletmenin geleceği için çaba harcayan ve işletme içinde ya da dışında somut başarılar elde eden kişiler dahil olacaklardır. Roller sisteminin bütünleştirilmesi, birbirlerini desteklemesi ve aralarındaki ilişkinin sürekli olması ancak kurumsallaşma ile mümkün olur. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi kurumsallaşma düzeyinin yükseltilmesinde ise dört kritik unsurdan söz edilebilir. Yönetimin organize edilmesi ve geliştirilmesi, işletme sahipliğinin yönetilmesi, gelecekteki yönetimin tanımlanması ve vizyon belirlenmesi ve geliştirilmesidir. Sizler için hazırlamış olduğuımuz Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi ile kendinizi ve şirketinizi geliştirebilirsiniz. Eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ