Aile Şirketleri Zirvesi

Aile Şirketleri ZirvesiAile Şirketleri Zirvesi dediğimizde günümüz yönetim anlayışı her geçen gün daha da yoğunlaşan ve küreselleşen rekabet ortamında hayatta kalabilmek ve gelecekte de var olabilmek için işletmelerin kurumsallaşmalarını vazgeçilmez kılmaktadır. Başka bir anlatımla kurumsallaşma öğeleri olarak adlandırılan plan, hedef, yönetim, satış, finans, personel, üretim, kültür ve çevre boyutlarıdır. Aile Şirketleri Zirvesi bunlar çerçevesinde gerekli kurumsal düzenlemelere sahip olmayan ve/veya bu düzenlemeleri yalnızca belirli girişimci ya da yöneticilerin kişisel beceri, yetenek ve öngörülerine bırakan işletmelerin mevcut rekabet ortamında varlıklarını korumaları ve sürdürmeleri her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Aile Şirketleri Zirvesi kısacası işletmelerin kişiye bağlı olarak yönetilen iktisadi birimler olma yerine çeşitli boyutlar açısından gelişmiş yerleşmiş sistemlere sahip kurumlar şekline dönüşme gerekliliğinin, çağdaş işletme ve yönetim anlayışının en önemli çalışma alanlarından biri haline geldiği söylenebilir. Kuşkusuz kurumsallaşma gereksinimi rekabetçi bir ortamda yer alan tüm işletmeler için önem taşımaktadır. Bununla birlikte Aile Şirketleri açısından bu önemin çok daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Aile Şirketleri Zirvesi aile Şirketlerinin büyüklükleri ve gelişim evreleri ne olursa olsun kendilerini diğer işletmelerden farklı kılan özellikleriyle kurumsallaşmayı başara bilmede daha fazla zorlandıkları bir gerçektir. Aile Şirketleri Zirvesi aile şirketi olmanın getirmiş olduğu aile içi çıkar, inanç, değer ve ilişkilerin işe yansıması, değişime kapalı kültür anlayışının mevcudiyeti, aileden olmayan çalışanlara daha az güven duyulması gibi işletme yönetiminde büyük etkisi olan dezavantajlar, kurumsallaşmayı zorlaştırmaktadır. Aslında Aile Şirketlerinin kurumsallaşmada daha fazla zorlanmaları ülke ya da bölge kültüründen bağımsız olarak dünyadaki tüm Aile Şirketlerinde yaşanan bir sorundur. Bunun en önemli nedenlerinden biri Aile Şirketlerinin ülke, Pazar ya da kültür farkını içermeyen, bir başka deyiş ile evrensel denebilecek ortak yönetsel dezavantajlara sahip olmalarıdır. Aile Şirketleri Zirvesi hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ