Aile Şirketleri Yönetim Rehberi

Aile Şirketleri Yönetim RehberiAile Şirketleri Yönetim Rehberi diğer işletme yönetimlerinden ciddi farklılıklar göstermektedirler. Her şeyden önce aile şirketleri sahipleri birer yönetici olarak yeterliliklerini, eksikliklerini tanımalıdırlar. Aile şirketlerinde patronlarının her birinin ayrıca bir patronluk yapması, birbirleri ile yarışması, görüş ayrılıklarının kişisel çatışmaya dönüşmesi, gereksiz tartışmalar, işler iyi olsa da kötüye gidişin göstergeleridir. Aile Şirketleri Yönetim Rehberi ne olursa olsun lider belli olmalıdır. Liderin öncelikle aile içi dengeyi kurması, kararların ortak biçimde alınmasını ve aile içi adaleti salaması önemlidir. Aile Şirketleri Yönetim Rehberi aile işletmelerinin başarısında aile liderlerinin önemli derecede etkinliği söz konusu olmakla birlikte, işletme sahipleri yönetim alanında ki eksikliklerinin de farkında olarak gerektiğinde, liderliği profesyonellere devredebilmeli ve kurumsallaşmanı sağlayabilmelidir. Aile Şirketleri Yönetim Rehberi hissedarlık ve yöneticilik rollerinin çakışması problem yaratmaktadır. Ailesel yönetimde işletme sahipleri aynı zamanda işletme yönetiminde bulunmaktadır. Aile Şirketleri Yönetim Rehberi ekonomik gelişmeler ve yönetimin bir meslek haline gelmesiyle birlikte işletmenin sahibi olmadan işletmenin yönetiminde söz sahibi olan profesyonel yöneticiler ortaya çıkmıştır. Profesyonel yönetici kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, mal veya hizmet üretmek için üretim faktörlerini araştırıp bulan, bunları belli bir ihtiyacı karşılama amacına yönelten,işletmeyle ilgili tüm kararları alan ve işletmeyi başarılı kılmaya çalışan kişidir. İşletme sahipliğiyle yöneticilik birbirinden ayrılınca, özellikle aile işletmelerinde patronluk kavramı ortaya çıkmıştır. Patronluk işletmenin yönetiminden çok ‘aile serveti’nin yönetimiyle ilgilidir. Aile Şirketleri Yönetim Rehberi günümüz rekabet ortamında ayakta kalmaya çalışan aile işletmelerine bakıldığında her ne kadar kurucuları girişimci bir ruha sahip olsalar da, işletmenin belli bir büyüklüğe ulaşmasıyla yetersiz duruma düşebilmektedirler. Özellikle satış, pazarlama ve finansman konularındaki problemler yöneticinin gerekli zamana ve bilgiye sahip olmaması sebebiyle önemli bir yönetim sorunu gündeme getirebilmektedir. Bu noktada belli konularda uzmanlamış olan kişilere yetki ve sorumluluğun verilmesini işletme sahiplerinin yönetimde etkinliklerinin azalacağını düşünerek çok da fazla dikkate almayabilmektedirler. Eğitimimiz hakkında daha detaylı bilgi için buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ