Aile Sirketleri Ve Kurumsallasma

Aile Sirketleri Ve KurumsallasmaAile Sirketleri Ve Kurumsallasma genel olarak yapılan işi, işin verimini, kalitesini ve karlılığını etkilerken patron ve yönetici arasında farklı sorunlara da yol açmaktadır . Çünkü devamlı iletişim halinde olan patron ve yönetici zamanla samimiyet derecesi artmakta bu samimiyette duygusal balılığı beraberinde getirmektedir. İşletmelerde belli standartların olmaması ve alınan kararların veya uygulamaların kişilere bağlı yürütülmesi sebebiyle işletme sağlıklı kararlar alamamaktadır. Aile Sirketleri Ve Kurumsallasma yönetimin amacı uzun dönemde kurumun karlı ve başarılı büyümesini, başarının devamlılığını, adil ve sorumlu davranılmasını ve işletmeyle ilgili tüm hak sahiplerinin çıkarlarının gözetilmesini sağlamaktır. Aile Sirketleri Ve Kurumsallasma aile üyelerinin beklentileri şunlardır: performansı sorgulayabilme olanağı, önemli kararlarda söz sahibi olmak, aile üyeleri içinde kuralların belirlenmesidir . Kısaca kurumsallaşmanın temel amacı hisse sahiplerinin temel amaçlarını (ilşetmenin devamlılığı) ve beklentilerini (maksimum kar) gerçekleştirmektir. Aile işletmelerinin kurumsallaşmalarının önündeki engellerden biri yönetim ve denetim kademelerinde aile üyelerinin bulunmasından ötürü şirket içi başarısızlıkların ve sorunların gündeme getirilmesinden kaçınılması yer almaktadır. Aile Sirketleri Ve Kurumsallasma aile işletmesinin kurucularının yaşlanması ve kendilerinden sonra şirketlerinin nasıl yönetileceği ilikin olarak duydukları kaygı, kurumsal yönetim konusunun gündeme taınmasının bir nedeni olmuştur. Kurumlaşma kararı alan aile şirketlerinin önünde zor ve uzun bir yol vardır. Her açıdan şirketin durumu ortaya konmalı, misyon ve vizyon çalışması mutlaka yapılmalıdır. Tecrübe ve deneyimlerden çok verilerle konuşmayı öğrenmelidirler. Sorunlarla değil bu sorunların çözüm yoluyla ilgilenilmelidir. Aile Sirketleri Ve Kurumsallasma aile şirketlerinin başarısı ilk yıllarda sadece bir bireyin yani ilk girişimcinin şirketi ileri götürmesiyle oluşabilir. Ancak bu kişinin ömrünün bittiği yerde şirkette biter. Eğer kurumsallaşma var ise bu kiinin ölümünden veya çalışamayacak kadar büyük sağlık sorunları çıkarsa bundan dolayı şirket önemli bir derecede etkilenmez. Aile Sirketleri Ve Kurumsallasma ile ilgili daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ