Aile Şirketleri Ve Kurumsal Yönetim

Aile Şirketleri Ve Kurumsal YönetimAile Şirketleri Ve Kurumsal Yönetim dediğimizde, kurumsallaşmış şirketlerin kendilerine özgü özelliklere ve ayırt edici yeterliliklere veya faaliyet zincirlerine sahip olduklarını savunmaktadır. Bu şirketlerin ayrı birer kimliği vardır, kurumsallaşmış şirketlerin yönetim özgürlüğü ellerindedir. Aile Şirketleri Ve Kurumsal Yönetim şirketlerin geleceği ile ilgili söz sahibi olan şirket yöneticileri işletmenin hedefleri çerçevesinde aldıkları kararlarda serbestçe hareket ederek şirketin diğer şirketlerden farklı bir kimlik kazanması için uğraşırlar. Kurumsal kimlik kavramını açıklamak gerekirse kurumsal kimlik, bir firmanın uzun dönemde stratejik olarak planlanmış amaçlarına ulaşabilmesi ve istenen imaja sahip olabilmesi için hem kendisini hem firma felsefesini çalışanlarına, müşterilerine, ortaklarına ve halka tanıtmak için kullandığı yöntemler toplamının birleştirilip kullanılması ve bu durumun yansımasıdır. Aile Şirketleri Ve Kurumsal Yönetim kurumsal kimlik firmanın kim olduğunu ve çevre tarafından nasıl algılandığını gerek firmanın yönetim şekli, gerekse yönetici profili, kalite ve hizmet anlayışı, ismi, logosu, iç dekorasyonu, çalışanların davranış biçimleri ile gösterir.  Aile Şirketleri Ve Kurumsal Yönetim üç farklı kurumsal kimlikten bahsedilebilir. Tek çeşit kimlikte, kurum tek bir görsel kimlik kullanır ve ürünler kolaylıkla hatırlanır. Bu kurumsal kimlik türüne Burger King örnek olarak verilebilir. İkinci kurumsal kimlik desteklenmiş kimliktir, hem ana firmanın hem de yan kuruluşların ve markaların kendilerine ait kimlikleri vardır. Buna örnek olarak Koç ve Arçelik veya Benetton ve Sisley verilebilir. Üçüncü kurumsal kimlik türü ise markalaşmış kimliktir. Yan kuruluşların her birinin ayrı bir kimliği vardır ve yan kuruluş ile ana firma arasında bağlantı yok gibi görünür. Bu kimlik türüne de Unilever ve Philip Morris örnek gösterilebilir.  Kurumsallaşma düzeyi yüksek olan işletmelerde özerk bir yapı mevcut iken düşük kurumsallaşma düzeyi olan işletmeler bağımlılıktan kurtulamayan ve diğer şirketlerin taklitçisi olan işletmelerdir. Aile Şirketleri Ve Kurumsal Yönetim konusunda daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ