Aile Şirketleri Türkiye

Aile Şirketleri TürkiyeAile Şirketleri Türkiye dediğimizde sizler için hazırlamış olduğumuz aile şirketleri eğitimimiz ile aile şirketleri hakkında tüm bilgileri edinebiliirsiniz. Şimdi sizlere aile şirketlerinin temel özelliklerinden biraz bahsedelim. Aile Şirketleri Türkiye aile bireylerinin işletmedeki pozisyonları, aile içindeki durumunu etkileyebilir. İşletmede başarılı bir birey aile içinde daha güçlü hale gelebilirken işletmede başarısız olan birey aile içinde pasif hale gelebilecektir. Aile Şirketleri Türkiye aile şirketlerinde doğal bir koruma sözkonusudur. Çalışma koşulları aile bireylerinin işletmede sağlığını bozmayacak şekilde düzenlenir; doğum izni, yıllık izin vb. izinler ve çalışma saatleri konusunda esneklik gösterilebilir. Aile normları, aile şirketlerinin büyük çoğunluğunda kullanılır. Aile değer ve inançları işletmede işlerin yapılma şeklini, kişiler arası ilişkileri, iş yapma yöntemlerini yani örgüt kültürünü önemli ölçüde etkiler. Aile Şirketleri Türkiye aile bireyleri tarafından kurulan aile şirketleri, bu özelliğinden dolayı kapalı bir görünüm arz eder. Bu sebepten, finansal bir zorluk durumunda halka açılmak veya borçlanmak yerine aile bireylerinin mali desteğini tercih ederler. Bunun temelinde şirkete ilişkin bilgileri paylaşmama isteği yatmaktadır. Yönetsel pozisyonlar için genelde aile içinden veya akrabalardan personel temin edilir. Aile Şirketleri Türkiye çünkü, güvenilirlik uzmanlıktan daha ön plandadır ve yönetsel bir kademeye bir yabancının getirilmesi tercih edilen bir durum değildir. Yani personel seçme yerleştirmede öncelik aile bireylerinindir. Bu şirketlerde çoğunlukla firma sahibi ile tepe yönetici aynı kişidir. Kurucu ortakların çoğu sağlıkları yerindeyken şirketlerini başkalarına devretmeyi düşünmezler. Firma sahipleri kendileri olduğu için, onlara göre genel müdür veya yönetim kurulu başkanının da kendileri olması doğaldır. Özelliklerin ortak noktası, işletmenin yönetim ve kontrolünde tek bir ailenin egemen olmasıdır. Bunun nedeni, sermayenin önemli kısmını yönetimi elinde tutan ailenin koymasıdır. Aile Şirketleri Türkiye hakkında detaylı bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ