Aile Şirketleri Sunum

Aile Şirketleri SunumAile Şirketleri Sunum hakkında sizler için hazırlamış olduğumuz eğitimimizde genelde aile şirketleri değişime uğramaktadır. Şimdi sizlere bu konuda kısa bir bilgi verelim. Aile Şirketleri Sunum konusu dediğimizde mülkiyetin evrimi zamana bağlı olarak değişime uğramak zorundadır. Kurucu patron döneminden kardeş ortaklığına, kardeş ortaklığından kuzen konsorsiyumuna geçiş devrim niteliğinde değil, evrim niteliğinde bir değişim sürecinin sonucunda olmaktadır. Ani bir değişim gerçekleşmediği sürece, bu evreler arası geçişin zamanı ve süreci saptanabilir. Aile Şirketleri Sunum konusu dediğimizde her evrenin kendine özgü bir yaşam evresi olduğu düşünülürse, yeni evreye geçiş için zamanı saptamak zor olmamaktadır. Aile Şirketleri Sunum konusu dediğimizde zamana bağlı değişimi gerektiren etkenler önlenememektedir. Bu etkenlerin en önemlisi, insanların biyolojik olarak yaşlanmasıdır. Bu gerçek uzun süre göz ardı edilebilir, ancak yaşlılık değişimin gerekliliği konusunda baskı yapmaya başlar. Değişim bu durumda kaçınılmazdır. Varolan düzenin sona yaklaştığı anlaşılmalı ve yeni düzen için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Aile Şirketleri Sunum konusu dediğimizde zamana bağlı, karşılaşılan diğer önemli değişim, ailenin genişlemesidir. Çocuklar büyür ve evlenir, evlilik yoluyla akraba olan aile üyelerinin sayısı çoğalır ve çocuklar da çocuk sahibi olurlar. Aile kendi içinde evrim niteliğindeki değişim sürecinden geçmektedir. Araştırmacılar aile şirketlerinde oluşabilecek potansiyel geçişlerin tüm sürecini kapsayan devir tipolojisi geliştirmiştir. Araştırmacılar aile şirketinin temel çeşitlerinden yola çıkarak nesil değişimleri sırasında bir temel formdan diğerine geçerken oluşabilecek devir çeşitlerini düzenleyici ve mülkiyet esasına dayalı bir çerçeve geliştirmiştir. Araştırmacıların önerdiği çerçeve mülkiyetin değişik aile şirketi tipleri arasında ayrım yapmak için en kullanışlı değişken olduğu varsayımını temel almaktadır. Lansberg mülkiyete, karar alıcıyı belirmede önemli bir rol oynadığından büyük önem vermektedir. Araştırmacılara göre aile işletmelerinde mülkiyet sahiplerinin etkisi direkt ve daha yoğundur. Aile Şirketleri Sunum konusu hakkında daha geniş bir bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ