Aile Şirketleri Slayt

Aile Şirketleri SlaytSizler için hazırlamış olduğumuz Aile Şirketleri Slayt sunumu eğitimimiz içerisinde yer alan video şeklinde sizler için hazırlanmıştır. Şimdi sizlere aile şirketlerinde akrabalık konusu hakkında bir slayt konusunu açıklayalım.  Aile Şirketleri Slayt sunumu iş ve aile ilişkisinin üst üste bindiği Aile Şirketlerinde akrabalık bağı yönetimi güçleştiren en önemli faktörlerden biridir. Burada akraba kavramından kastımız girişimcinin eşi, kız ve erkek çocukları, annesi, babası, amcası, teyzesi, kuzenleri ve evlilik yoluyla aileye katılan herkestir. Aile Şirketleri Slayt sunumu şirketin kurulduğu ilk yıllarda akrabalar arasındaki işbirliği şirketin verimi üzerinde önemli etkilere sahip olurken ilerleyen dönemlerde çatışma ortamı hazırlayabilir. Bu durumun nedeni genellikle ilerleyen yıllarda varis seçiminin gündeme gelmesidir. Ayrıca zaman içerisinde kurumun gelişip büyümesi ile kurumda çalışmak ve yönetimde etkin olmak da önem kazanmaktadır. Aile Şirketleri Slayt sunumu yine şirket içerisinde yer alan akrabaların bulundukları pozisyonlar genellikle yetenek ve bilgiden ziyade girişimciye olan yakınlık ya da verilen güvenle ilişkilidir. Aile Şirketleri Slayt sunumu akrabalarla ilgili bir başka konu da akrabalardan bir kısmının etkin çalışmasına karşılık diğerlerinin nasıl olsa işten atılmam düşüncesinden yola çıkarak ara sıra işletmeye gelme ya da düşük kapasite ile çalışma yolunu seçmeleri gerçeğidir. Bu durumun sonucunda ise ücretleme ve terfi sistemlerinde bir adaletsizliğin yaşanması kaçınılmazdır. İşe uygunluktan ziyade girişimciye yakınlıkları nedeniyle belli pozisyonlara gelen akrabaların işin gerektirdiği nitelik ve bilgiye sahip olmaları için kurum içinde ve/veya kurum dışında kendilerini geliştirmeleri gereklidir. Çünkü ancak bu sayede işletme için yararlı olabilirler. Kurum içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı istenilen başarıyı sağlayamayan veya aile ilişkilerini ön plana çıkaran bireylerin ise, kurum dışında çalışmaya yönlendirilmeleri önemlidir. Bu noktada firmanın kurumsallaşma düzeyinin yükseltilmesi açısından gerekli önlemlerin alınması ve kişilerin değil kurumların önemli olduklarının vurgulanması gereklidir. Aile Şirketleri Slayt sunumu hakkında daha detaylı bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ