Aile Şirketleri Sistem Modelleri

Aile Şirketleri Sistem ModelleriAile Şirketleri Sistem Modelleri yapılan araştırmalar göstermektedir ki; Dünya’da ve Türkiye’de şirketlerin çok büyük bir bölümü aile şirketidir. Ülkelerin ekonomilerinde büyük öneme sahip olan aile şirketleri, konusu tüm dünya ülkeleri için büyük önem taşır. Aile şirketleri çoğunlukla küçük ölçekli olarak kurulurlar. Aile Şirketleri Sistem Modelleri ilk başta bir veya iki kişi tarafından kurulan aile şirketleri işlerin boyutu ve ölçeği büyüdükçe aile bireylerini; hissedar, yönetici veya çalıan olarak şirkete alırlar. Büyüyen şirket ve gelişen aile bireyleri belli bir dönemden sonra yönetim ve organizasyon, insan kaynakları, rekabet, verimlilik, kalite, tam zamanında yönetim, maliyet muhasebesi, pazarlama ve insan ilikileri gibi belli sorunlarla karşılaşırlar. Bu sorunları çözmek için belli yönetim tiplerini kullanmak ve profesyonelleşmek zorunda olduklarını fark ederler. Aile Şirketleri Sistem Modelleri artık sadece mal veya hizmet üretip satmak önemli deildir. Müterinin isteklerine anında cevap verebilmek ve ucu bucağı olmayan bilgi çağına ayak uydurabilmek için devamlı suretle gelişmek ve yenilenmek gerekmektedir. Aile şirketlerinin yaşamları genellikle kısadır. Aile Şirketleri Sistem Modelleri bir sonraki kuşağa devredilmesi ve başarılı olmaları çok zordur. Örneğin dünyanın en büyük 500 şirketinin doğumlarından tasfiyelerine veya devirlerine kadar geçen süre ortalama 40–50 yıldır. Bu nedenle bu kuruluşları bir meta veya makine gibi durağan bir varlık olarak görmemek gerekir. Bu kuruluşların da kendilerine özgü bir kiilii olduğunu kabul etmek gerekir. Bu kuruluşları birer canlı varlık olarak görmek ve şirketin zaman içinde doğal değişim göstereceğini kabul etmek gerekir. Aile şirketlerinin ömürlerini devam ettirebilmeleri için ve nepotizmin engellenmesi için şirketlerin kurumsallaşması ve şirketin geleneksel yöntemlerle deil modern yöntemlerle yönetilmesi gerekir. Aile Şirketleri Sistem Modelleri kurumsallaşmayı gerçekleştirebilmek için aile meclisi kurulmalı ve aile meclisi aile anayasasını hazırlamalıdır. Aile şirketleri mutlaka yeniden yapılanma sürecine odaklanmalıdır. Aile Şirketleri Sistem Modelleri ile ilgili daha kapsamlı bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ