Aile Şirketleri Semineri

Aile Şirketleri SemineriAile Şirketleri Semineri dünyada ve Türkiye’de her geçen gün artmaktadır. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu eğitim ilk olarak sizlere Aile Şirketleri hakkında kısaca bilgi verelim. Aile Şirketleri Semineri dediğimizde Günümüzde, hem ülkemizde hem de diğer birçok ülkede kayıtlı şirketlerin büyük kısmını aile şirketlerinin oluşturduğunu görmekteyiz. Aile Şirketleri Semineri dediğimizde ülke ekonomilerinde aile şirketlerinin önemli bir yeri vardır diyebiliriz. Dünya genelinde oldukça yaygın olan aile şirketleri, küçük bir mağaza olabildiği gibi çokuluslu bir şirket de olabilmektedir. Ne var ki, aile şirketlerinin en büyük dezavantajlarından biri kısa ömürlü olmalarıdır. Son yıllarda yaşanan yoğun rekabet, aile şirketlerinin hayatını devam ettirmesini zorlaştırmakta ve aile şirketlerini yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Aile Şirketleri Semineri dediğimizde kurumsallaşma da bu stratejilerden bir tanesi, belki de en önemlisidir. Kurumsallaşma, aile şirketleri için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Kurumsallaşma sayesinde sağlıklı bir büyüme gerçekleşecektir. Sağlıklı büyümeden kastımız, şirketin gelişimine paralel olarak organizasyon yapısının yenilenmesi, artan veya değişen personel ihtiyacının karşılanması vb koşulların sağlanmasıdır. Aile Şirketleri Semineri dediğimizde, sizler için hazırladığımız bu eğitimde aile şirketleri kavramı, temel özellikleri, tarihi, kurumsallaşma kavramı, kurumsallaşma süreci, aile şirketlerinin kurumsallaşma gereğinin sebepleri üzerinde durulacaktır. Aile şirketlerinin temel amacının nesiller boyu sürmek olduğunu düşünürsek kurumsallaşmanın bu temel hedefe ulaştıracak başlıca yol olduğunu da vurgulamamız gerekir. Oysa istatistikler, hedeflerin tam aksinin gerçekleştiğini göstermektedir. 2014-2015 yılları arasında 22.415  şirket kapanmıştır ve bunların dörtte üçü limited şirkettir. Özet olarak Aile Şirketleri Semineri dediğimizde , Türkiye’de çok az aile şirketinin kurumsallaşma sorununu çözebildiğini görmekteyiz. Bu şirketler şu anda ailenin dördüncü nesli tarafından yönetilmekte ve başarılı bir kurumsallaşma stratejisi geliştirmektedir. Aile Şirketleri Semineri dediğimizde yapılması gereken, öncelikle şirketlerin kendini tanımasıdır. Şirketin iç yapısı tespit edildikten sonra profesyonel bir şekilde kurumsallaşmaya gidilmelidir. Uluslararası rekabette başarılı olmanın belki de en önemli ayağı budur. Fakat dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, kurumsallaşmanın sadece şirket bazında gerçekleştirilmesinin, sürekliliğin sağlanması için yeterli olmadığıdır. Aile ilişkilerinin de kurumsallaştırılması gerekir. Aile şirketlerinde görülen en büyük sorunlardan biri, aile içi çekişmelerdir. Şirketin ve aile ilişkilerinin kurumsallaştırılma çabaları paralel ilerlemelidir. Aile Şirketleri eğitimimizle ilgili daha detaylı bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ