Aile Şirketleri Röportaj

Aile Şirketleri RöportajAile Şirketleri Röportaj‘lara baktığımızda genelde iş adamlarını merak ettiren en önemli konulardan birisi Aile Şirketleri Neden Kapanır? ve Aile Şirketleri Nasıl Başarılı Olur? bu konularda örnek aile şirketlerinin oldukça fazla Aile Şirketleri Röportaj‘ları bulunmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de şirketlerin çok büyük bir bölümü aile şirketidir. Aile Şirketleri Röportaj‘lara baktığımızda ülkelerin ekonomilerinde büyük öneme sahip olan aile şirketleri, konusu tüm dünya ülkeleri için büyük önem taşır. Aile şirketleri çoğunlukla küçük ölçekli olarak kurulurlar. İlk başta bir veya iki kişi tarafından kurulan aile şirketleri işlerin boyutu ve ölçeği büyüdükçe aile bireylerini; hissedar, yönetici veya çalıan olarak şirkete alırlar. Büyüyen şirket ve gelişen aile bireyleri belli bir dönemden sonra yönetim ve organizasyon, insan kaynakları, rekabet, verimlilik, kalite, tam zamanında yönetim, maliyet muhasebesi, pazarlama ve insan ilişkileri gibi belli sorunlarla karşılaşırlar. Bu sorunları çözmek için belli yönetim tiplerini kullanmak ve profesyonelleşmek zorunda olduklarını fark ederler. Artık sadece mal veya hizmet üretip satmak önemli değildir. Müşterinin isteklerine anında cevap verebilmek ve ucu bucağı olmayan bilgi çağına ayak uydurabilmek için devamlı suretle gelişmek ve yenilenmek gerekmektedir. Aile Şirketleri Röportaj‘larına baktığımızda aile şirketlerinin ömürleri genellikle kısadır. Bir sonraki kuşağa devredilmesi ve başarılı olmaları çok zordur. Aile Şirketleri Röportaj‘larına baktığımızda örneğin dünyanın en büyük 500 şirketinin doğumlarından tasfiyelerine veya devirlerine kadar geçen süre ortalama 40–50 yıldır. Bu nedenle bu kuruluşları bir meta veya makine gibi duraan bir varlık olarak görmemek gerekir. Bu kuruluşların da kendilerine özgü bir kişiliği olduğunu kabul etmek gerekir. Bu kuruluşları birer canlı varlık olarak görmek ve şirketin zaman içinde doğal değişim göstereceğini kabul etmek gerekir. Aile Şirketleri Röportaj’larına baktığımızda Aile şirketlerinin ömrünün kısa olmasının pek çok sebebi vardır, bunlardan birisi de nepotizmdir uygulamasıdır. Aile şirketlerinin ömürlerini devam ettirebilmeleri için ve nepotizmin engellenmesi için şirketlerin kurumsallaşması ve şirketin geleneksel yöntemlerle değil modern yöntemlerle yönetilmesi gerekir. Kurumsallaşmayı gerçekleştirebilmek için aile meclisi kurulmalı ve aile meclisi aile anayasasını hazırlamalıdır. Aile şirketleri mutlaka yeniden yapılanma sürecine odaklanmalıdır. Aile Şirketleri Röportaj‘larını daha detaylı incelemek için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ