Aile Şirketleri ppt

Aile Şirketleri pptAile Şirketleri ppt, ailenin geçimini sağlamak ve/veya mirasın dağılmasını önlemek amacıyla kurulan, ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, yönetim kademelerinin önemli bir bölümü aile üyelerince doldurulan, kararların alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu ve aileden en az iki jenerasyonunun kurumda istihdam edildiği işletmedir. Aralarında kan bağı bulunmaksızın yakın arkadaşların kurduğu işletmeler de aile şirketidir. Aile Şirketleri ppt değer ve strateji üretir, bu işletmeler için liderlik önemlidir ve değişim ile büyümeye uyum sağlamaları gerekmektedir. Aile şirketleri, ailenin geçimini sağlamak veya mirasın dağılmasını önlemek maksadıyla kurulan; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, yönetim kademelerinin büyük bir kısmı aile fertleri tarafından doldurulan; kararların alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu ve aileden en az iki kuşağın kurumda istihdam edildiği işletmelerdir. Mülkiyet ve uygulama sürecinde riskin üstlenildiği, ayrıca aileden bir kişinin ya da bir çiftin işletmenin sahibi olduğu işletmelerdir. Aile Şirketleri ppt formatı genel olarak, aynı aileden iki veya daha fazla kişi aynı işletmede çalışıyorlarsa ve bunlardan biri veya birkaçı işletmenin çoğunluk hisselerine sahipse “Aile Şirketleri ppt” tek kişinin sahip olduğu ve ailesinden kimsenin çalışmadığı işletme ise “patron işletmesi” olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede her patron işletmesinin ikinci kuşağa geçince, genellikle aile şirketi vasfını aldığı söylenebilir. Aile şirketleri kavramındaki temel ayırım noktası, çoğunluk hissesine sahip olmaktan ziyade, yönetim fonksiyonlarının yürütülme biçimi ile bu konudaki yetkilerin aile bireylerinde toplanıp toplanmadığıdır. Bu çerçevede, yönetim fonksiyonlarının eksik ya da fazla tümü icra edilsin ya da edilmesin, aile bireyleri tarafından bir şekilde icra edildiğinde, bir aile şirketinden söz ediliyor denilebilir. Bu anlamda Aile Şirketleri ppt formatı tanımlanmasında ana kriter, ailenin yönetim faaliyetlerine ne ölçüde müdahale ettiği ve bu faaliyetlerde ne ölçüde yer aldığıdır. Aile Şirketleri ppt formatını sizler için hazırladığımız online aile şirketleri uzmanlığı eğitimine katılmak için buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ