Aile Şirketleri Nedir

Aile Şirketleri NedirAile Şirketleri Nedir? dendiğinde, genel olarak, akrabalık bağı olan bireylerin mal ya da hizmet üretmek gayesiyle bir araya gelerek kurdukları kar amaçlı sosyal örgütler anlaşılmaktadır. Ancak, günümüzde sıkça telaffuz edilen aile şirketi kavramı yaygın kullanımına rağmen, kapsam ve sınırları, kendine has özellikleri dikkate alınarak, farklı bakış açılarına göre değişik şekillerde tanımlanabilmektedir. Aile Şirketleri Nedir? dendiğinde, ailenin geçimini sağlamak veya mirasın dağılmasını önlemek maksadıyla kurulan; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, yönetim kademelerinin büyük bir kısmı aile fertleri tarafından doldurulan, kararların alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu ve aileden en az iki kuşağın kurumda istihdam edildiği işletmelerdir. Genel olarak Aile Şirketleri Nedir? dendiğinde, aynı aileden iki veya daha fazla kişi aynı işletmede çalışıyorlarsa ve bunlardan biri veya birkaçı işletmenin çoğunluk hisselerine sahipse aile şirketleri, tek kişinin sahip olduğu ve ailesinden kimsenin çalışmadığı işletme ise patron işletmesi olarak tanımlanmaktadır. Aile Şirketleri Nedir? dendiğinde her patron işletmesinin ikinci kuşağa geçince, genellikle aile şirketi vasfını aldığı söylenebilir. Aile şirketleri kavramındaki temel ayırım noktası, çoğunluk hissesine sahip olmaktan ziyade, yönetim fonksiyonlarının yürütülme biçimi ile bu konudaki yetkilerin aile bireylerinde toplanıp toplanmadığıdır. Aile Şirketleri Nedir? dendiğinde, yönetim fonksiyonlarının eksik ya da fazla tümü icra edilsin ya da edilmesin, aile bireyleri tarafından bir şekilde icra edildiğinde, bir aile şirketinden söz ediliyor denilebilir. Bu anlamda aile şirketi tanımlanmasında ana kriter, ailenin yönetim faaliyetlerine ne ölçüde müdahale ettiği ve bu faaliyetlerde ne ölçüde yer aldığıdır. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu eğitim sayesinde aile şirketleri konusunda istediğiniz tüm bilgilere, becerilere ve uygulamalara sahip olabileceksiniz. Eğitimimize katılmak için buradan ulaşabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ