Aile Şirketleri Neden Kurumsallaşamıyor

Aile Şirketleri Neden KurumsallaşamıyorAile Şirketleri Neden Kurumsallaşamıyor? sorusuna cevap olarak ilk önce aile şirketlerinin kurumsallaşma sebeplerini anlatalım.  Örgüt yapılarında yasal unsurların ve kuralların kurumsallaşma düzeyini belirlediğini savunan rasyonel kurumsallaşma yaklaşımı, kurumları kurumsal hale getiren faktörlerin genel kabul gören alışkanlıklar ve kurallar olduğunu ileri sürer. Aile Şirketleri Neden Kurumsallaşamıyor? dediğimizde eski kurumsallaşma olarak da adlandırılan bu teori, kurumsallaşmayı daha çok rasyonel açıdan ele alır. Yani kuruluşun sadece teorik problemleri ile uğraşır. Bahsedilen teorik problemler de departmanların işlevleri ve örgüt içi değişim ve nedenleri ile ilgili konularla sınırlıdır. Araştırmacılara göre planlar doğrultusunda hareket eden kurumsallaşmış organizasyonlarda sadece kurallar ve prosedürler dikkate alınarak organizasyon yapıları oluşturulur, koordinasyona gereken önem verilmez. Aile Şirketleri Neden Kurumsallaşamıyor? dediğimizde dolayısıyla yapısal unsurların birbirleriyle ve örgütsel faaliyetlerle bağları sıkı değildir, kurallar ihlal edilir, kararlar uygulanmaz, uygulansa da sonuçlar belirsizdir, teknolojiler sorun çıkarır ve denetim ve koordinasyon sistemleri koordinasyonu sağlayamayacak kadar belirsizdir. Aile Şirketleri Neden Kurumsallaşamıyor? dediğimizde rasyonel kurumsallaşma yaklaşımının odaklandığı bir başka konu da kurumların önceden tanımlanan problemlerinin çözümü ile ilgilendikleri, gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunları göz ardı ettikleri hususudur. Ayrıca problemlerin çözümünde yaratıcılığın kullanılmasından ve sorunların özüne inilmesinden ziyade yüzeysel çözümlere önem verilmektedir. Yine bu teori sadece formal organizasyonla ilgilenmekte yani informal organizasyonu göz ardı etmektedir. Aile Şirketleri Neden Kurumsallaşamıyor? dediğimizde dolayısıyla sosyal ilişkileri önemsememektedir. Görüleceği üzere kurumsallaşmayı rasyonel perspektiften ele alan yaklaşım, insan faktörüne değinmeyen ve organizasyon yapısının mekanik bir işleyişe sahip olduğunu vurgulayan klasik yönetim teorisiyle benzer bakış açısına sahiptir. Ayrıca bu teori kurumsallaşmayı çevresel faktörlerden bağımsız şekilde ele almakta yani çevreyi veri kabul etmektedir. Aile Şirketleri Neden Kurumsallaşamıyor ile ilgili daha kapsamlı bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ