Aile Şirketleri Nasıl Yönetilmeli

Aile Şirketleri Nasıl YönetilmeliAile Şirketleri Nasıl Yönetilmeli? sorusuna cevap olarak ilk önce aile şirketleri nasıl yönetilir ve nasıl yönetilmelidir? sorularına kısa bir yanıt verelim. Aile Şirketleri Nasıl Yönetilmeli? dediğimizde özellikle Türkiye’de aile şirketlerinin çok büyük bir kısmı bir kişinin kontrolündedir yani tek patronludur. Bu şirketlerde hisselerin çoğunluğu bu kişinin elindedir, başka hissedarlar olsa da mülkiyet otoritesi kurmaları pek mümkün olmamaktadır. Aile Şirketleri Nasıl Yönetilmeli? dediğimizde bu şirketlerde karşılaşılan sorunların başında, yeterli sermayeye sahip olabilme sorunudur. Ayrıca bir kişinin hakimiyeti söz konusu olduğu için diğer çalışanların istekleriyle kendi istekleri arasındaki dengeyi kurmak çok zordur. Başka bir sorun ise, kendisinden sonraki jenerasyon için uygun olan mülkiyet yapısını belirleyebilme sorunudur. Aile Şirketleri Nasıl Yönetilmeli? dediğimizde tek patronlu şirketlerde patron olan kişinin hastalanması veya benzeri sebeplerle işin başında olamaması işlerin aksamasına sebep olabilmektedir. İşi geliştirme konusunda diğer çalışanların fikrini almama, riski çoğaltan bir faktördür. Bu ve buna benzer nedenlerle patronlar şirketlerinin kurumsallaşması için gerekli çabayı göstermek zorundadır. Kendisinden sonra şirketin başına patronun kimi geçireceği de ayrı bir sorundur. Aile Şirketleri Nasıl Yönetilmeli? dediğimizde patron, kendisinden sonra da tek kişinin patronluğunu savunuyorsa işini tek bir çocuğuna bırakmalıdır. Eşitlik ve adalete daha çok önem veren bir patron hisseleri kardeşler arasında eşit dağıtmalıdır.  Bu sakıncaların yanı sıra bu şirketlerin üstün yönleri de vardır. Ortaklı şirketlerde genelde fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar, çatışmalar ve hatta ayrılıklar söz konusuyken tek patronlu aile şirketlerinde böyle bir risk yoktur. Müşteriler, tedarikçiler, muhasebeciler için bu şirketler daha kolay şirketlerdir. Aile Şirketleri Nasıl Yönetilmeli? sorusu hakkında daha geniş bilgi almak, şirketinize ve personellerinizin gelişimine katkı sağlamak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ