Aile Şirketleri Nasıl Yönetilir

Aile Şirketleri Nasıl YönetilirAile Şirketleri Nasıl Yönetilir? sorusuna cevap olarak mülkiyet evriminin ikinci aşaması kardeş ortaklığı olan şirketlerdir. Bu şirketler tek patronlu şirketlerden kardeş ortaklığına geçiş şeklinde olabileceği gibi, ilk kuruluştan kardeş ortaklığı da olabilmektedir. Kardeş ortaklığı şirketlerinde iki veya daha fazla kardeş hisselerin büyük çoğunluğuna ve şirketin kontrolüne sahiptir. Aile Şirketleri Nasıl Yönetilir? dediğinizde bu şirketlerde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, hissedarlar arasında kontrol mekanizmasını herkesin onayıyla kurabilmektir. Kardeşlerden hangisinin hangi alanın kontrolünden sorumlu olacağı önceden tartışılıp kararı verilmelidir. Bu konuda sorun çıkmaması aile bireylerinin arasındaki iletişime bağlıdır. Aralarında iyi iletişim olan ailelerde böyle bir konu baştan karara bağlanacak ve sorun olarak ileride şirket çalışanlarının karşısına çıkmayacaktır. Aile Şirketleri Nasıl Yönetilir? Üzerinde anlaşılan konuları yazıya dökmek de oluşması muhtemel sorunları en baştan önlemeye yarayacaktır. Şirket kurumsal bir yapıya sahipse bu sorunların çözümü çok daha kolay olacaktır. Bunun dışında, şirkette çalışmayan hissedarların rollerini belirlemek de önemli bir konudur. Aile Şirketleri Nasıl Yönetilir? dediğinizde kardeş ortaklığı olan şirketlerde şirkette çalışan kardeşler ile çalışmayan kardeşler arasında işleyen ve iyi bir ilişki kurabilmek de çok önemlidir. Bu sorun en çok kazanç konusunda ve yatırım kararları konusunda kendini göstermektedir. İşte çalışanlar ile çalışmayanlar arasındaki emek farkı göz önüne alınarak gelir dengesini sağlıklı kurabilmek gerekir. Bu konulara gereken önem ve hassasiyet gösterilmezse kardeşler arasındaki sorun önce aileler arası düşmanlığa ve sonra şirketin çökmesine bile sebep olabilmektedir. Aile Şirketleri Nasıl Yönetilir? bu sebeple gerekli tüm önlemler sorunlar ortaya çıkmadan alınmalıdır. Tabi ki doğru önlemlerin doğru zamanlarda alınması da şirketin kurumsallık düzeyine bağlıdır. Bu şirketlerde bazen kardeşlerden bazıları sürekli kar dağıtımı istemektedir. Bu durum, karın şirket yatırımına ayrılmasını isteyen kardeşlerle kendilerine verilmesini isteyen kardeşler arasında huzursuzluk ve çatışma yaratır. Böyle bir konuda yapılması gereken aile bireylerini sürekli eğitmek ve uzlaşmaya çalışmaktır. Aile Şirketleri Nasıl Yönetilir? sorusuna daha kapsamlı bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ