Aile Şirketleri Nasıl Kurumsallaşır

Aile Şirketleri Nasıl KurumsallaşırAile Şirketleri Nasıl Kurumsallaşır? dediğimizde ilk önce aile şirketleriyle ilgili kurumsallaşma yoluna nasıl gittiklerini sizlere kısaca bahsedelim. Farklı rollere sahip olan kişilerin şirketten beklentileri de farklıdır. Örneğin aile bireyleri şirketi aile kimliğinin ve mirasın bir parçası, bir finansman aracı olarak görürken profesyonel yöneticiler şirketi gelişme ve ekonomik başarı için araç olarak algılar. Aile şirketlerinin sağlıklı çalışan roller sistemine sahip olabilmesi için bu roller arasında sürekli bir iletişim sistemi kurmaları, aile ve şirkete uygun vizyon oluşturmaları, aile dışındaki çalışanları da dikkate almaları ve eğitimi önemsemeleri gerekmektedir. Aile Şirketleri Nasıl Kurumsallaşır? dediğimizde roller sisteminin bütünleştirilmesi, birbirini desteklemesi ve bu ilişkinin sürekli olması kurumsallaşma ile mümkün olacaktır. Aile Şirketleri Nasıl Kurumsallaşır? dediğimizde kurumsallaşma düzeyinin yükseltilmesinde dört kritik unsur söz konusudur. Yönetimin organize edilmesi ve geliştirilmesi, işletme sahipliğinin yönetilmesi, gelecekteki yönetimin tanımlanması, vizyon belirlenmesi ve geliştirilmesi. Bu unsurların başarıyla gerçekleşmesi için işletmenin ve girişimcinin mevcut durumları tespit edilmeli ve değerlendirilmelidir.  Aile Şirketleri Nasıl Kurumsallaşır? dediğimizde önetimin organize edilmesi ve geliştirilmesi için iletişim sistemi üzerinde durulması gerekmektedir. Düzenli toplantılar yapılarak aile bireylerinin, profesyonel yöneticilerin ve danışmanların önerileri, sıkıntıları, eleştirileri dinlenmeli, gerekli tedbirler alınmalıdır. Yine toplantılar aracılığıyla geribildirimler elde edilmeli, değerlendirilmeli ve şirketin mevcut durumu üzerinde durularak şirketin sürekliliği için ihtiyaç duyulan sistemlerin kurulması gerekmektedir. Aile Şirketleri Nasıl Kurumsallaşır? dediğimizde diğer bir konu girişimcinin vefatından veya emekliliğinden sonra şirket geleceğinin belirlenmesidir. Bu belirlemenin yapılabilmesi için önce amaçlar sistemine ve sonra stratejik plan ile emeklilik ve varis planlarına gereksinim duyulur. Kurum tüm çalışanlar tarafından paylaşılan ve benimsenen bir vizyona sahip olmalıdır. Burada vurgulanması gereken nokta, aile ve işletme için ayrı fakat birbiriyle uyumlu vizyon ifadelerine sahip olunmasının kurumsallaşma düzeyini artırıcı bir unsur olduğudur. Vizyon oluşturma sürecine aile üyeleri kadar profesyonel yöneticiler, ortaklar ve danışmanlar da katılmalıdır. İyi belirlenmiş bir vizyon ifadesi şirketin geleceğini sürekli kılmasında yararlanacağı sistemlere öncülük ederken benimsenmesi bu sistemlerin sağlıklı şekilde işlerlik kazanmasına imkan sağlar. Aile Şirketleri Nasıl Kurumsallaşır? sorusu hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ