Aile Şirketleri Makale

Aile Şirketleri MakaleAile Şirketleri Makale‘lere baktığımızda genelde işletme sahibi ve tepe yöneticisinin genellikle aynı kişi olduğu Aile Şirketlerinde eğer mevcut aile bireyleri iş için gereken yetenek ve bilgiye sahip değillerse ve istenilen bilgi ve yeteneği kazanma ehliyetinden uzaklarsa bu noktada profesyonel yöneticilere ihtiyaç duyulur. Aile Şirketleri Makale‘leri incelediğimizde pazarlama, finans, reklam, muhasebe, hukuk, personel ve eğitim gibi konularda teorik ve pratik temellere sahip profesyonel yönetici, şirketin büyümesinde ve kurumsallaşmasında büyük önem taşır. Aile Şirketleri Makale‘lere baktığımızda yöneticilik eğitimi olan, yöneticiliği meslek edinen ve yöneticilik işinden para kazanan profesyonel yönetici işletmenin sahibi haline gelmeden girişimcinin yaptığı işleri yapan ve bu hizmetleri karşılığında para alan kişidir. Aile Şirketleri Makale‘lere baktığımızda yine bu işi kâr ve riski işletme sahip ve/veya sahiplerinin olmak üzere mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirerek tüketicilerin ihtiyacını karşılamaya yöneltir. Başarıları büyük ölçüde başkalarına bağlı olan profesyonel yöneticiler Aile Şirketlerinde kararları alan olmaktan ziyade tepe yönetimdeki aile bireyleri tarafından alınan kararları uygulayan kişiler olarak görülürler. Ancak çocuğunun olmadığı ya da var olan çocukların ilgi ve kariyer tutkularının şirket ile ilişkili olmadığı veya çocukların gerekli yetenek ve bilgiden uzak olduğu durumlarda, şirketin başına geçecek kişinin ailenin dışından olması gerekebilir. Bu noktada girişimci ailenin değerlerine uygun, aynı zamanda da iş için gerekli yetenek, bilgi ve deneyime sahip bir adayı seçer. Ancak belirilen durumların dışında genellikle profesyonel yöneticilerin tepe noktalara terfi etmeleri ve şirketin başına geçmeleri zordur. Karşılaşılması olası bir başka zorluk da profesyonel yöneticilerin şirkette kalmalarının sağlanmasına ilişkindir. Bu kişiler aile üyelerinin sahip olmadıkları ya da yeterince sahip olmadıkları uluslararası pazarlar, yeni finanssal teknikler ve teknolojiler gibi pek çok konudaki bilgiyi ve deneyimi beraberlerinde getirirler. Aile Şirketleri Makale‘leri hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize  buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ