Aile Şirketleri Listesi

Aile Şirketleri ListesiAile Şirketleri Listesi dediğimizde aile şirketlerinin tüm ekonomideki önemli rollerine karşın uzun ömürlü olamamaları üçüncü kuşağa denk yaşayanların sayısındaki azlık bu çalışmanın temel çıkış noktasıdır. Literatür incelendiğinde aile şirketlerinin devamlılıklarını uzun dönemler sürdürememelerinin nedenlerinin gerek Türkiye’de gerekse diğer ülkelerdeki şirketler acısından hemen hemen aynı noktalara dayandığı ve genel anlamda kurumsallaşmama olarak adlandırılabildiği görülebilir. Aile Şirketleri Listesi dediğimizde kurumsallaşmama ne konuda olursa olsun her türlü etkileşim ve iletişimde belirli kuralların hakim olmasıdır. Ve dolayısıyla kurumun işleyişindeki bütün süreçlerde uygun kuraların olması ve bu kuraların mümkün olduğunca yazılı olması yani bir aile anayasasının olması ve gelecek kuşaklarında bu bakış açısına sahip olarak yetiştirilmiş olması gerekir. Aile Şirketleri Listesi dediğimizde bu düşüncelerle yapılan çalışmanın amacı; aile şirketlerinin kurumsallaşma eğilimlerini belirleyebilmektir. Aile Şirketleri Listesi dediğimizde Türkiye’deki aile şirketlerinin günümüz işletmecilik anlayışının önemli bir zorunluluğu halini alan kurumsallaşma süreci çerçevesinde bulundukları konumun belirlenmesini, üç ana kısım çerçevesinde anlatılacak şekilde tasarlanmıştır.  Aile Şirketleri Listesi dediğimizde eğitimimizde ilk olarak temel kavramlar açıklanmıştır. Aynı zamanda aile şirketi kavramı üzerinde durularak aile şirketlerinin ayırt edici özellikleri açıklanmıştır.  Aile Şirketleri Listesi dediğimizde Aile şirketlerinde aile üyelerinin ve profesyonellerin üstlendiği roller belirtilmiştir. Örgütsel kurumsallaşma olgusu genel olarak ele alınacak, kurumsallaşmış Aile şirketlerinin temel özellikleri iki kısım altında incelenmiştir. Aile şirketlerinin gelişim süreci ve bu sürecin farklı aşamalarında yer alan aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci içerisindeki konumlarından söz edilmiştir. Kurumsallaşmış aile şirketleri üç farklı acıdan ele alınarak tanıtılmaya çalışılmıştır. Üzerinde durulacak ilk konu planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, ve kontrol işlevlerinin yer aldığı yönetim fonksiyonlarıdır. Aile Şirketleri Listesi ile ilgili daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ