Aile Şirketleri Kurumsallaşma

Aile Şirketleri KurumsallaşmaAile Şirketleri Kurumsallaşma dediğimizde kurumsallaşmanın, özellikle aile şirketlerinin kendine özgü bir kimlik kazanması, olumsuz çatışmaya engel olunması ve işletmenin varlığını sorunsuz bir şekilde uzun yıllar devam ettirebilmesi açısından da çok önemlidir. Aile şirketlerinin ayakta kalabilmek için kurumsallaşmaya önem vermesi gerektiği bir gerçektir. Aile Şirketleri Kurumsallaşma ekonomide sürekli bir değişim yaşandığını ve rekabetin hızla arttığını, aile şirketlerinin geleceğe güvenle bakabilmeleri için kurumsal kimlik kazanmalarının zorunlu hale gelmiştir. Aile Şirketleri Kurumsallaşma aile şirketleri için nepotizm etkisini yok etmek için daha öncelikli bir konudur.  Aile Şirketleri Kurumsallaşma; Bir şirketin kişilerden ziyade kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması, kendisine özgü selamlama biçimlerini, iş yapma usul ve yöntemlerini içermesi ve bu sayede diğer şirketlerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi sürecidir” şeklinde tanımlanabilir. İşletmenin etkinliklerinin arttırılabilmesi ve karmaşıklıklarının azaltılabilmesi için mümkün olduğunca sade ve yalın bir organizasyona ihtiyaç duyulur.Bu noktada işletmelerin çevresel farklılaşma düzeyini dikkate alarak sade bir organizasyon yapısı kurmaları kurumsallaşma göstergelerinden biri olarak ortaya çıkar. Bir sistem olarak örgütün tamamının ya da herhangi bir alt sisteminin yapı ve işlevi yönünden farklılaşması ile bu sistemlerde çalışanların zihinsel ve duygusal yönelimlerinin değişmesi ve rasyonelliği ön plana çıkarmaları örgütlerin karmaşıklığını ya da basitliğini belirlemektedir. Bir işletme organizasyonu yapı ve işleyiş bakımından yüksek düzeyde farklılaşmış ise bu organizasyonun kurumsallaşma düzeylerinin ve dolayısı ile de bütünleşme gereksiniminin yüksek olduğu söylenebilir. Dinamik, değişken ve belirsiz bir ortamda organizasyonun farklılaşmış olması kurumsallaşma düzeyinin yüksekliğini arttırırken durgun ve belirli bir ortamda organizasyon birimlerinin fazlaca farklılaşması gerekmemektedir. Organizasyonun çevreye uyum yönünden esnek davranış içerisinde olması Aile Şirketleri Kurumsallaşma düzeyinin yüksekliğini, çevreye uyumunda katı davranış özelliklerini taşıyor olması ise kurumsallaşma düzeyinin düşüklüğünü gösterir. Aile Şirketleri Kurumsallaşma hakkında daha geniş bilgi almak için buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ