Aile Şirketleri Kurumsallaşma Eğilimleri

Aile Şirketleri Kurumsallaşma EğilimleriAile Şirketleri Kurumsallaşma Eğilimleri Türkiye’de çok sayıda Aile Şirketi olması gerçeğinden yola çıkarak bu işletmelerin ekonomik kalkınmada ve istihdam yaratmada anahtar rolü oynadıklarını söylemek mümkündür. Dolayısıyla Aile Şirketleri Kurumsallaşma Eğilimleri ekonomik kalkınma üzerinde etkili olurken aile ve iş ilişkisinin birbirine karışmış olması ise Aile Şirketlerinin kurumsallaşma düzeyleri üzerinde etkilidir. Aile Şirketleri Kurumsallaşma Eğilimleri Türkiye’de sayıca fazla olmasından kaynaklanan önemlerine rağmen özellikle küçük ve orta ölçeklileri başta olmak üzere bu şirketlerde kurumsallaşma konusu üzerinde yeterince durulduğu söylenemez. Dolayısıyla kurumsallaşma düzeyleri yüksek Aile Şirketlerinin irdeleneceği bu bölümde, kurumsallaşma düzeylerinin yükseltmek isteyen Aile Şirketlerine farklı bir perspektif sunulması amaçlanmaktadır. Bu noktadan hareketle kurumsallaşmış Aile Şirketleri Kurumsallaşma Eğilimleri ile ilgili özellikler üç ana yerden hareket edilerek kurumsallaşmış Aile Şirketleri anlatılmıştır. Öncelikle yönetim fonksiyonları açısından kurumsallaşma düzeyleri yüksek Aile Şirketlerine bakılarak bu şirketlerin işleyiş şekilleri belirtilmiştir. Daha sonra ise yüksek kurumsallaşma düzeyine erişmiş işletmelerin kültürel özellikleri ve çevresel değişime tepkileri ele alınacaktır. Bu incelemeye geçmeden önce kurumsallaşma kavramının anımsatılması amacıyla kavramın içeriği burada bir kere daha ifade edilmiştir.  Herhangi bir davranışın, inanışın, iş yapma usul ve yönteminin, kurum tarafından değer verilen kalıplara dönüşmesi süreci olarak adlandırılan kurumsallaşma, kurumun resmilik kazanması, varlığını sürekli kılması, kendine özgü toplumsal bileşime ve tabana kavuşması ile işletme ve işgören değerlerin özdeşleşmesi sonucunda gerçekleşir. Aile Şirketleri Kurumsallaşma Eğilimleri bir örgütün kurumsallaşmasında örgütteki mevcut değer, norm ve yapının, yeni değer, norm ve yapı ile bütünleşmesi gereklidir. Bu bütünleşmenin sağlanabilmesinde ise örgütün içsel öğeleri kadar dışsal öğelerinde de dikkat etmek gereklidir. Aile Şirketleri Kurumsallaşma Eğilimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ