Aile Şirketleri Kurumsallaşırken Hangi Yolu İzlemelidir

Aile Şirketleri Kurumsallaşırken Hangi Yolu İzlemelidirAile Şirketleri Kurumsallaşırken Hangi Yolu İzlemelidir sorusuna kısa cevap verecek olursak, ülkemizde aile şirketlerinin sayısının oldukça fazla olması sebebiyle ülke ekonomisinin lokomotifleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sebeple aile şirketlerinin kurumsallaşması büyük önem taşımaktadır. Fakat ne yazık ki aile şirketlerinde bu konuya gereken önem verilmemektedir. Aile Şirketleri Kurumsallaşırken Hangi Yolu İzlemelidir sorusuna kısa cevap verecek olursak aile şirketlerinin sağlıklı çalışan roller sistemine sahip olabilmesi için bu roller arasında sürekli bir iletişim sistemi kurmaları, aile ve şirkete uygun vizyon oluşturmaları, aile dışındaki çalışanları da dikkate almaları ve eğitimi önemsemeleri gerekmektedir. Roller sisteminin bütünleştirilmesi, birbirini desteklemesi ve bu ilişkinin sürekli olması kurumsallaşma ile mümkün olacaktır. Aile Şirketleri Kurumsallaşırken Hangi Yolu İzlemelidir sorusuna kısa cevap verecek olursak kurumsallaşma düzeyinin yükseltilmesinde dört kritik unsur sözkonusudur : Yönetimin organize edilmesi ve geliştirilmesi, işletme sahipliğinin yönetilmesi, gelecekteki yönetimin tanımlanması, vizyon belirlenmesi ve geliştirilmesi. Bu unsurların başarıyla gerçekleşmesi için işletmenin ve girişimcinin mevcut durumları tespit edilmeli ve değerlendirilmelidir. Aile Şirketleri Kurumsallaşırken Hangi Yolu İzlemelidir sorusuna kısa cevap verecek olursak yönetimin organize edilmesi ve geliştirilmesi için iletişim sistemi üzerinde durulması gerekmektedir. Düzenli toplantılar yapılarak aile bireylerinin, profesyonel yöneticilerin ve danışmanların önerileri, sıkıntıları, eleştirileri dinlenmeli, gerekli tedbirler alınmalıdır. Yine toplantılar aracılığıyla geribildirimler elde edilmeli, değerlendirilmeli ve şirketin mevcut durumu üzerinde durularak şirketin sürekliliği için ihtiyaç duyulan sistemlerin kurulması gerekmektedir. Diğer bir konu girişimcinin vefatından veya emekliliğinden sonra şirket geleceğinin belirlenmesidir. Bu belirlemenin yapılabilmesi için önce amaçlar sistemine ve sonra stratejik plan ile emeklilik ve varis planlarına gereksinim duyulur. Kurum tüm çalışanlar tarafından paylaşılan ve benimsenen bir vizyona sahip olmalıdır. Aile Şirketleri Kurumsallaşırken Hangi Yolu İzlemelidir sorusuna kısa cevap verecek olursak burada vurgulanması gereken nokta, aile ve işletme için ayrı fakat birbiriyle uyumlu vizyon ifadelerine sahip olunmasının kurumsallaşma düzeyini artırıcı bir unsur olduğudur. Vizyon oluşturma sürecine aile üyeleri kadar profesyonel yöneticiler, ortaklar ve danışmanlar da katılmalıdır. İyi belirlenmiş bir vizyon ifadesi şirketin geleceğini sürekli kılmasında yararlanacağı sistemlere öncülük ederken benimsenmesi bu sistemlerin sağlıklı şekilde işlerlik kazanmasına imkan sağlar. Aile Şirketleri Kurumsallaşırken Hangi Yolu İzlemelidir sorusuna daha geniş cevap bulmak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ