Aile Şirketleri Kurumsal Yönetim

Aile Şirketleri Kurumsal YönetimAile Şirketleri Kurumsal Yönetim dediğimizde kurumsallaşma düzeyleri yüksek Aile Şirketlerindeki planlama fonksiyonuna ilişkin üzerinde durulması gereken önemli bir diğer nokta işletme sürekliliğinin ve başarısının sağlanmasında beş farklı plana ihtiyaç duyulduğu hususudur. Aile Şirketleri Kurumsal Yönetim dediğimizde ailenin işletmeden faydalanma şekline ilişkin olarak düzenlenen aile planı istihdam politikası ile ilgili olabileceği gibi işletmeye yönelik ortaklık oranları, kar payı dağıtım oranları, işletmeyi dışarıda temsil etme yetkisi ve işletmenin adını kullanarak farklı alanlara yatırım yapma veya kredi alma sorumluluğu vb. ile ilgili de olabilir. Aile Şirketleri Kurumsal Yönetim dediğimizde aile planının yapılmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında dikkate alınması gereken hususlar arasında işletmenin ve ailenin büyüme hızlarının yıllar itibariyle belirlenmesi, büyüme ve durgunluk dönemlerinde belirtilen hususlara ilişkin temel ilkelerin oluşturulması ve yazılı hale getirilen bu ilkelerin sürekli yapılan aile toplantılarında aile bireylerine aktarılması sayılabilir. Aile Şirketleri Kurumsal Yönetim dediğimizde aile planının belirlenmesindeki bir diğer husus birbirlerinden bağımsız ancak birbiriyle uyumlu aile ve işletme amaçlarının tespit edilmesi ve bu amaçların değişen koşullar karşısında revizyonunun sağlanmasıdır. Varis plan girişimcinin vefatından, sakatlanmasında veya emekliliğinden sonra işletmenin yönetim kurulu başkanı veya genel müdürü ünvanını üstlenecek kişinin tespiti ile ilgilidir. Varis planının mevcut olmadığı şirketlerde sakatlanma, ölüm, boşanma, miras veya aileden olmayan yöneticilerin işletmeye dahil edilmeleri krize yol açabilir. Sürekli olmaya odaklanan firmalar stratejik planlama yaparlarken insan kaynakları, pazarlama, büyüme ve finansman planları kadar varis planının da gerekli olduğunu düşünürler. İşletme sahibinin vefat etmesi, sakatlanması veya boşanması gibi durumlar işletmenin el değiştirmesini gerektirebilir. Aile Şirketleri Kurumsal Yönetim dolayısıyla miras planlaması ile vefat, sakatlanma veya boşanma gibi bir durumla karşılaşılması olasılığına karşı hazırlık yapılmış olur. Yani miras planı hali hazırdaki işletme sahibinin vefatı halinde bu durumun yaratacağı olumsuz finanssal etkiyi minimize etmek amacıyla düzenlenir. Özellikle mirasçı sayısı fazlaysa ve miras planı yapılmamışsa işletmenin yaşayacağı olumsuz finanssal etki şiddetlenir. İşletme ve işletme dışını kapsayan mirasa ilişkin plan yapılırken üzerinde durulması gereken bir takım hususlar söz konusudur. Aile Şirketleri Kurumsal Yönetim hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ